imunoproteiny

Krevní proteiny, jejichž činnost se dotýká nebo hrají roli ve fungování imunitního systému.

Kód deskriptoru: D12.776.124.486

Chemikálie a léčiva
D12.776 - proteiny
D12.776.124 - krevní proteiny
D12.776.124.050 - proteiny akutní fáze
D12.776.124.080 - ankyriny
D12.776.124.117 - beta-2-glykoprotein I
D12.776.124.125 - faktory krevní koagulace
D12.776.124.270 - fibrin
D12.776.124.300 - glykoforin
D12.776.124.337 - hemokyanin
D12.776.124.400 - hemoglobiny
D12.776.124.486 - imunoproteiny
D12.776.124.486.157 - C-reaktivní protein
D12.776.124.486.274 - systém komplementu - proteiny
D12.776.124.486.379 - eozinofilní granula - proteiny
D12.776.124.486.485 - imunoglobuliny
D12.776.124.486.657 - opsoniny
D12.776.124.486.789 - properdin
D12.776.124.650 - protein C
D12.776.124.670 - protein S
D12.776.124.727 - sérový albumin
D12.776.124.790 - sérové globuliny
D12.776.124.862 - somatomediny
D12.776.124.875 - spektrin
D12.776.124.900 - TNF-alfa
D12.776.124.920 - vitronektin

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování