protein S

Vitamin K-dependentní kofaktor aktivovaný protein C, spolu s proteinem C, inhibuje působení faktorů VIII a Va nedostatek v proteinu S, (deficit proteinu S), může vést k opakující se venózní a arteriální trombózy.

Kód deskriptoru: D12.776.124.670

Chemikálie a léčiva
D12.776 - proteiny
D12.776.124 - krevní proteiny
D12.776.124.050 - proteiny akutní fáze
D12.776.124.080 - ankyriny
D12.776.124.117 - beta-2-glykoprotein I
D12.776.124.125 - faktory krevní koagulace
D12.776.124.270 - fibrin
D12.776.124.300 - glykoforin
D12.776.124.337 - hemokyanin
D12.776.124.400 - hemoglobiny
D12.776.124.486 - imunoproteiny
D12.776.124.650 - protein C
D12.776.124.670 - protein S
D12.776.124.727 - sérový albumin
D12.776.124.790 - sérové globuliny
D12.776.124.862 - somatomediny
D12.776.124.875 - spektrin
D12.776.124.900 - TNF-alfa
D12.776.124.920 - vitronektin
D12.776.395 - glykoproteiny
D12.776.395.022 - aktiviny
D12.776.395.033 - proteiny ADAM
D12.776.395.045 - alfa-1-antichymotrypsin
D12.776.395.068 - alfa-1-antitrypsin
D12.776.395.080 - alfa-2-antiplasmin
D12.776.395.086 - alfa-2-HS-glykoprotein
D12.776.395.092 - antigeny CD70
D12.776.395.140 - asialoglykoproteiny
D12.776.395.175 - avidin
D12.776.395.192 - ligand 4-1BB
D12.776.395.195 - beta-2-glykoprotein I
D12.776.395.207 - klusterin
D12.776.395.401 - hemopexin
D12.776.395.439 - inhibiny
D12.776.395.507 - laktoferrin
D12.776.395.550 - membránové glykoproteiny
D12.776.395.560 - mukoproteiny
D12.776.395.570 - myelinový P0 protein
D12.776.395.600 - osteonektin
D12.776.395.635 - protein C
D12.776.395.642 - protein S
D12.776.395.650 - proteoglykany
D12.776.395.700 - sialoglykoproteiny
D12.776.395.720 - thrombopoetin
D12.776.395.768 - thyreoglobulin
D12.776.395.901 - transkortin
D12.776.395.930 - TNF-alfa
D12.776.395.970 - vitronektin
D23.113.025 - antithrombin III
D23.113.700 - protein C
D23.113.725 - protein S

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování