glykoproteiny

Konjugované protein-sacharidové sloučeniny, včetně mucinů, mukózní, a glykoproteiny amyloidu.

Kód deskriptoru: D09.400.430

Chemikálie a léčiva
D09 - sacharidy
D09.400 - glykokonjugáty
D09.400.410 - glykolipidy
D09.400.420 - glykopeptidy
D09.400.430 - glykoproteiny
D09.400.430.500 - proteiny ADAM
D09.400.500 - lipopolysacharidy
D12.776 - proteiny
D12.776.034 - albuminy
D12.776.037 - řasy - proteiny
D12.776.049 - amyloid
D12.776.070 - apoproteiny
D12.776.083 - aprotinin
D12.776.092 - bílkoviny členovců
D12.776.093 - ptačí proteiny
D12.776.124 - krevní proteiny
D12.776.157 - transportní proteiny
D12.776.200 - kolipasy
D12.776.212 - Cas proteiny
D12.776.215 - cystatiny
D12.776.256 - dietní proteiny
D12.776.290 - vaječné proteiny
D12.776.306 - oční proteiny
D12.776.313 - proteiny FANC
D12.776.320 - fetální proteiny
D12.776.325 - ryby - proteiny
D12.776.331 - flavoproteiny
D12.776.354 - fungální proteiny
D12.776.377 - globuliny
D12.776.395 - glykoproteiny
D12.776.395.022 - aktiviny
D12.776.395.033 - proteiny ADAM
D12.776.395.045 - alfa-1-antichymotrypsin
D12.776.395.068 - alfa-1-antitrypsin
D12.776.395.080 - alfa-2-antiplasmin
D12.776.395.086 - alfa-2-HS-glykoprotein
D12.776.395.092 - antigeny CD70
D12.776.395.140 - asialoglykoproteiny
D12.776.395.175 - avidin
D12.776.395.192 - ligand 4-1BB
D12.776.395.195 - beta-2-glykoprotein I
D12.776.395.207 - klusterin
D12.776.395.401 - hemopexin
D12.776.395.439 - inhibiny
D12.776.395.507 - laktoferrin
D12.776.395.550 - membránové glykoproteiny
D12.776.395.560 - mukoproteiny
D12.776.395.570 - myelinový P0 protein
D12.776.395.600 - osteonektin
D12.776.395.635 - protein C
D12.776.395.642 - protein S
D12.776.395.650 - proteoglykany
D12.776.395.700 - sialoglykoproteiny
D12.776.395.720 - thrombopoetin
D12.776.395.768 - thyreoglobulin
D12.776.395.901 - transkortin
D12.776.395.930 - TNF-alfa
D12.776.395.970 - vitronektin
D12.776.419 - červi - proteiny
D12.776.422 - hemeproteiny
D12.776.486 - jodproteiny
D12.776.503 - lektiny
D12.776.521 - lipoproteiny
D12.776.529 - lithostatin
D12.776.543 - membránové proteiny
D12.776.556 - metaloproteiny
D12.776.580 - molekulové chaperony
D12.776.602 - mutantní proteiny
D12.776.624 - nádorové proteiny
D12.776.660 - jaderné proteiny
D12.776.664 - nukleoproteiny
D12.776.719 - peptony
D12.776.744 - fosfoproteiny
D12.776.765 - rostlinné proteiny
D12.776.775 - polyproteiny
D12.776.780 - těhotenské proteiny
D12.776.785 - priony
D12.776.800 - protein - isoformy
D12.776.816 - proteolipidy
D12.776.817 - proteom
D12.776.827 - receptory léků
D12.776.831 - plazi - proteiny
D12.776.860 - skleroproteiny
D12.776.861 - sekretoglobiny
D12.776.864 - selenoproteiny
D12.776.872 - serpiny
D12.776.884 - stříbrné proteiny
D12.776.915 - thioredoxiny
D12.776.922 - thymosin
D12.776.947 - ubikvitiny
D12.776.964 - virové proteiny

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování