receptory cytoplazmatické a nukleární

Intracelulární receptory, které mohou být nalezeny v cytoplasmě nebo v jádře. Ty se vážou na extracelulární signálních molekul, které se stěhují přes nebo přepravovány přes buněčnou membránu. Mnoho členů této třídy receptorů se vyskytují v cytoplazmě a jsou transportovány do buněčného jádra, na vazbu ligandu, kde se signál pomocí DNA-vazebné a regulace transkripce. Jsou také zahrnuty v této kategorii receptory nacházejí na intracelulárních membrán, které působí prostřednictvím mechanismů podobné receptory buněčného povrchu.

Kód deskriptoru: D12.776.260.698

Chemikálie a léčiva
D12.776 - proteiny
D12.776.034 - albuminy
D12.776.037 - řasy - proteiny
D12.776.049 - amyloid
D12.776.070 - apoproteiny
D12.776.083 - aprotinin
D12.776.092 - bílkoviny členovců
D12.776.093 - ptačí proteiny
D12.776.124 - krevní proteiny
D12.776.157 - transportní proteiny
D12.776.200 - kolipasy
D12.776.212 - Cas proteiny
D12.776.215 - cystatiny
D12.776.256 - dietní proteiny
D12.776.260.060 - adenovirové proteiny E2
D12.776.260.103 - transkripční faktory bHLH
D12.776.260.108 - transkripční faktory bZIP
D12.776.260.125 - protein CENP-B
D12.776.260.254 - faktory vázající G-box
D12.776.260.257 - transkripční faktory GATA
D12.776.260.312 - proteiny HMGA
D12.776.260.356 - proteiny HMGB
D12.776.260.400 - homeodoménové proteiny
D12.776.260.420 - proteiny I-kappa B
D12.776.260.457 - protein RBP-Jkappa
D12.776.260.513 - transkripční faktor ISGF3
D12.776.260.538 - protein MCM1
D12.776.260.551 - homolog 2 proteinu MutS
D12.776.260.560 - protoonkogenní protein MLL
D12.776.260.600 - NF-kappa B
D12.776.260.605 - transkripční faktory NFI
D12.776.260.655 - faktory domény POU
D12.776.260.695 - rekombinasa Rad51
D12.776.260.698 - receptory cytoplazmatické a nukleární
D12.776.260.698.119 - hepatocytární jaderný faktor 4
D12.776.260.698.209 - sirotčí receptory
D12.776.260.698.387 - receptory umělé
D12.776.260.698.535 - receptory kalcitriolu
D12.776.260.698.590 - receptory melatoninové
D12.776.260.698.701 - receptory kyseliny retinové
D12.776.260.698.750 - receptory steroidů
D12.776.260.698.850 - receptory thyreoidních hormonů
D12.776.260.698.925 - steroidogenní faktor 1
D12.776.260.700 - replikační protein A
D12.776.260.702 - replikační protein C
D12.776.260.703 - represorové proteiny
D12.776.260.704 - retinoblastomový protein
D12.776.260.713 - proteiny Smad
D12.776.260.719 - transkripční faktory SOX
D12.776.260.725 - proteiny T-boxu
D12.776.260.730 - transkripční faktory TCF
D12.776.260.750 - toll-like receptor 9
D12.776.260.755 - trans-aktivátory
D12.776.260.760 - transkripční faktor AP-2
D12.776.260.790 - tristetraprolin
D12.776.290 - vaječné proteiny
D12.776.306 - oční proteiny
D12.776.313 - proteiny FANC
D12.776.320 - fetální proteiny
D12.776.325 - ryby - proteiny
D12.776.331 - flavoproteiny
D12.776.354 - fungální proteiny
D12.776.377 - globuliny
D12.776.395 - glykoproteiny
D12.776.419 - červi - proteiny
D12.776.422 - hemeproteiny
D12.776.486 - jodproteiny
D12.776.503 - lektiny
D12.776.521 - lipoproteiny
D12.776.529 - lithostatin
D12.776.543 - membránové proteiny
D12.776.556 - metaloproteiny
D12.776.580 - molekulové chaperony
D12.776.602 - mutantní proteiny
D12.776.624 - nádorové proteiny
D12.776.660 - jaderné proteiny
D12.776.664 - nukleoproteiny
D12.776.719 - peptony
D12.776.744 - fosfoproteiny
D12.776.765 - rostlinné proteiny
D12.776.775 - polyproteiny
D12.776.780 - těhotenské proteiny
D12.776.785 - priony
D12.776.800 - protein - isoformy
D12.776.816 - proteolipidy
D12.776.817 - proteom
D12.776.826 - receptory cytoplazmatické a nukleární
D12.776.826.209 - sirotčí receptory
D12.776.826.387 - receptory umělé
D12.776.826.535 - receptory kalcitriolu
D12.776.826.750 - receptory steroidů
D12.776.826.925 - steroidogenní faktor 1
D12.776.827 - receptory léků
D12.776.831 - plazi - proteiny
D12.776.860 - skleroproteiny
D12.776.861 - sekretoglobiny
D12.776.864 - selenoproteiny
D12.776.872 - serpiny
D12.776.884 - stříbrné proteiny
D12.776.915 - thioredoxiny
D12.776.922 - thymosin
D12.776.930.100 - adenovirové proteiny E1A
D12.776.930.110 - adenovirové proteiny E1B
D12.776.930.122 - transkripční faktor AraC
D12.776.930.125 - transkripční faktory bHLH
D12.776.930.127 - transkripční faktory bZIP
D12.776.930.130 - beta-katenin
D12.776.930.137 - protein BRCA1
D12.776.930.155 - transkripční faktor PEBP2
D12.776.930.311 - transkripční faktory E2F
D12.776.930.319 - faktory vázající G-box
D12.776.930.321 - transkripční faktory GATA
D12.776.930.322 - protein goosecoid
D12.776.930.326 - proteiny I-kappa B
D12.776.930.327 - protein RBP-Jkappa
D12.776.930.329 - inhibitory diferenciace
D12.776.930.354 - transkripční faktor ISGF3
D12.776.930.397 - proteiny domény MADS
D12.776.930.440 - transkripční faktor MSX1
D12.776.930.483 - protoonkogenní protein MLL
D12.776.930.600 - NF-kappa B
D12.776.930.612 - transkripční faktory NFI
D12.776.930.621 - transkripční faktory Otx
D12.776.930.632 - faktory domény POU
D12.776.930.669 - receptory cytoplazmatické a nukleární
D12.776.930.669.119 - hepatocytární jaderný faktor 4
D12.776.930.669.209 - sirotčí receptory
D12.776.930.669.387 - receptory umělé
D12.776.930.669.535 - receptory kalcitriolu
D12.776.930.669.701 - receptory kyseliny retinové
D12.776.930.669.750 - receptory steroidů
D12.776.930.669.850 - receptory thyreoidních hormonů
D12.776.930.669.925 - steroidogenní faktor 1
D12.776.930.670 - receptory Notch
D12.776.930.700 - represorové proteiny
D12.776.930.750 - Rho faktor
D12.776.930.800 - sigma faktor
D12.776.930.806 - proteiny Smad
D12.776.930.823 - transkripční faktory SOX
D12.776.930.840 - transkripční faktory STAT
D12.776.930.850 - proteiny T-boxu
D12.776.930.875 - transkripční faktory TCF
D12.776.930.900 - trans-aktivátory
D12.776.930.907 - transkripční faktor AP-2
D12.776.930.908 - transkripční faktor DP1
D12.776.930.960 - tristetraprolin
D12.776.947 - ubikvitiny
D12.776.964 - virové proteiny

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování