intracelulární signální peptidy a proteiny

Proteiny a peptidy, které jsou zapojeny do signální transdukce v buňce. Zde jsou zahrnuty peptidy a proteiny, které regulují aktivitu transkripčních faktorů a buněčných procesů v reakci na signály z buněčné povrchové receptory. Intracelulární signalizace peptidu a proteiny mohou být součástí signální kaskády enzymatické nebo působí prostřednictvím vazby na a úpravou účinek jiných signálních faktorů.

Kód deskriptoru: D12.644.360

Chemikálie a léčiva
D12.644 - peptidy
D12.644.082 - aptamery peptidové
D12.644.098 - penetrační peptidy
D12.644.115 - charybdotoxin
D12.644.120 - cholecystokinin
D12.644.138 - disintegriny
D12.644.140 - distamyciny
D12.644.146 - edein
D12.644.173 - erabutoxiny
D12.644.200 - fibrinopeptid A
D12.644.205 - fibrinopeptid B
D12.644.233 - glykopeptidy
D12.644.360 - intracelulární signální peptidy a proteiny
D12.644.360.050 - adenylátcyklasa
D12.644.360.087 - kalcineurin
D12.644.360.250 - cyklin-dependentní kinasy
D12.644.360.262 - cykliny
D12.644.360.275 - kinasa eIF-2
D12.644.360.300 - kinasy glykogensynthasy
D12.644.360.350 - guanylcyklasa
D12.644.360.376 - I-kappa B kinasa
D12.644.360.378 - proteiny I-kappa B
D12.644.360.390 - Lim kinasy
D12.644.360.400 - MAP kinasy kinas (kinas)
D12.644.360.445 - fosfatasy MAP kinas
D12.644.360.534 - mucin 4
D12.644.360.552 - p21 aktivované kinasy
D12.644.360.581 - fosfolipasa C gama
D12.644.360.583 - proteinfosfatasa 2
D12.644.360.590 - kinasy asociované s rho
D12.644.365 - lipopeptidy
D12.644.400 - neuropeptidy
D12.644.456 - oligopeptidy
D12.644.468 - opioidní peptidy
D12.644.504 - peptaiboly
D12.644.541 - peptidy - fragmenty
D12.644.548 - peptidické hormony
D12.644.555 - peptidová knihovna
D12.644.641 - peptidy cyklické
D12.644.679 - peptoidy
D12.644.717 - fosfopeptidy
D12.644.740 - polygelin
D12.644.760 - polylysin
D12.644.861 - serpiny
D12.644.905 - tyrothricin
D12.776 - proteiny
D12.776.034 - albuminy
D12.776.037 - řasy - proteiny
D12.776.049 - amyloid
D12.776.070 - apoproteiny
D12.776.083 - aprotinin
D12.776.092 - bílkoviny členovců
D12.776.093 - ptačí proteiny
D12.776.124 - krevní proteiny
D12.776.157 - transportní proteiny
D12.776.200 - kolipasy
D12.776.212 - Cas proteiny
D12.776.215 - cystatiny
D12.776.256 - dietní proteiny
D12.776.290 - vaječné proteiny
D12.776.306 - oční proteiny
D12.776.313 - proteiny FANC
D12.776.320 - fetální proteiny
D12.776.325 - ryby - proteiny
D12.776.331 - flavoproteiny
D12.776.354 - fungální proteiny
D12.776.377 - globuliny
D12.776.395 - glykoproteiny
D12.776.419 - červi - proteiny
D12.776.422 - hemeproteiny
D12.776.476 - intracelulární signální peptidy a proteiny
D12.776.476.050 - adenylátcyklasa
D12.776.476.081 - signální komplex axin
D12.776.476.087 - kalcineurin
D12.776.476.150 - kaseinkinasy
D12.776.476.250 - cyklin-dependentní kinasy
D12.776.476.262 - cykliny
D12.776.476.275 - kinasa eIF-2
D12.776.476.300 - kinasy glykogensynthasy
D12.776.476.350 - guanylcyklasa
D12.776.476.378 - I-kappa B kinasa
D12.776.476.381 - proteiny I-kappa B
D12.776.476.393 - Janus kinasy
D12.776.476.396 - Lim kinasy
D12.776.476.400 - MAP kinasy kinas (kinas)
D12.776.476.445 - fosfatasy MAP kinas
D12.776.476.534 - mucin 4
D12.776.476.548 - p21 aktivované kinasy
D12.776.476.558 - fosfolipasa C gama
D12.776.476.561 - proteinfosfatasa 2
D12.776.476.590 - fosfohydrolasa PTEN
D12.776.476.595 - kinasy asociované s rho
D12.776.476.900 - sirtuiny
D12.776.476.925 - TOR serin-threoninkinasy
D12.776.486 - jodproteiny
D12.776.503 - lektiny
D12.776.521 - lipoproteiny
D12.776.529 - lithostatin
D12.776.543 - membránové proteiny
D12.776.556 - metaloproteiny
D12.776.580 - molekulové chaperony
D12.776.602 - mutantní proteiny
D12.776.624 - nádorové proteiny
D12.776.660 - jaderné proteiny
D12.776.664 - nukleoproteiny
D12.776.719 - peptony
D12.776.744 - fosfoproteiny
D12.776.765 - rostlinné proteiny
D12.776.775 - polyproteiny
D12.776.780 - těhotenské proteiny
D12.776.785 - priony
D12.776.800 - protein - isoformy
D12.776.816 - proteolipidy
D12.776.817 - proteom
D12.776.827 - receptory léků
D12.776.831 - plazi - proteiny
D12.776.860 - skleroproteiny
D12.776.861 - sekretoglobiny
D12.776.864 - selenoproteiny
D12.776.872 - serpiny
D12.776.884 - stříbrné proteiny
D12.776.915 - thioredoxiny
D12.776.922 - thymosin
D12.776.947 - ubikvitiny
D12.776.964 - virové proteiny

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování