polygelin

3,5 procent koloidní roztok obsahující močovinu-síťovaný polymerizované peptidy. Má molekulovou hmotnost přibližně 35000, a je připravena z želatiny a elektrolytů. Polymerní roztok se použije jako plazmy.

Kód deskriptoru: D05.750.780

Chemikálie a léčiva
D05.750 - polymery
D05.750.078 - biopolymery
D05.750.200 - kolestipol
D05.750.259 - kyanoakryláty
D05.750.327 - dendrimery
D05.750.470 - hexadimethrin
D05.750.716 - plastické hmoty
D05.750.722 - polyanetholsulfonan
D05.750.725 - polyanhydridy
D05.750.728 - polyestery
D05.750.741 - polyethylenglykoly
D05.750.780 - polygelin
D05.750.795 - polyfloretinfosfát
D05.750.830 - pyranový kopolymer
D05.750.900 - siloxany
D12.644 - peptidy
D12.644.082 - aptamery peptidové
D12.644.098 - penetrační peptidy
D12.644.115 - charybdotoxin
D12.644.120 - cholecystokinin
D12.644.138 - disintegriny
D12.644.140 - distamyciny
D12.644.146 - edein
D12.644.173 - erabutoxiny
D12.644.200 - fibrinopeptid A
D12.644.205 - fibrinopeptid B
D12.644.233 - glykopeptidy
D12.644.365 - lipopeptidy
D12.644.400 - neuropeptidy
D12.644.456 - oligopeptidy
D12.644.468 - opioidní peptidy
D12.644.504 - peptaiboly
D12.644.541 - peptidy - fragmenty
D12.644.548 - peptidické hormony
D12.644.555 - peptidová knihovna
D12.644.641 - peptidy cyklické
D12.644.679 - peptoidy
D12.644.717 - fosfopeptidy
D12.644.740 - polygelin
D12.644.760 - polylysin
D12.644.861 - serpiny
D12.644.905 - tyrothricin
D25.720 - polymery
D25.720.099 - biopolymery
D25.720.200 - kolestipol
D25.720.259 - kyanoakryláty
D25.720.327 - elastomery
D25.720.470 - hexadimethrin
D25.720.716 - plastické hmoty
D25.720.722 - polyanetholsulfonan
D25.720.728 - polyestery
D25.720.741 - polyethylenglykoly
D25.720.780 - polygelin
D25.720.795 - polyfloretinfosfát
D25.720.830 - pyranový kopolymer
D25.720.900 - siloxany
Technologie, průmysl a zemědělství
J01.637.051.720 - polymery
J01.637.051.720.099 - biopolymery
J01.637.051.720.200 - kolestipol
J01.637.051.720.259 - kyanoakryláty
J01.637.051.720.327 - elastomery
J01.637.051.720.395 - fluorokarbonové polymery
J01.637.051.720.470 - hexadimethrin
J01.637.051.720.540 - latex
J01.637.051.720.716 - plastické hmoty
J01.637.051.720.722 - polyanetholsulfonan
J01.637.051.720.728 - polyestery
J01.637.051.720.741 - polyethylenglykoly
J01.637.051.720.780 - polygelin
J01.637.051.720.795 - polyfloretinfosfát
J01.637.051.720.830 - pyranový kopolymer
J01.637.051.720.900 - siloxany

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování