faktory vázající G-box

Rodina transkripčních faktorů spočívá především v rostlinách, které se váží na G-box sekvence DNA CACGTG nebo konvenční sekvence CANNTG.

Kód deskriptoru: D12.776.260.254

Chemikálie a léčiva
D12.776 - proteiny
D12.776.260.060 - adenovirové proteiny E2
D12.776.260.103 - transkripční faktory bHLH
D12.776.260.108 - transkripční faktory bZIP
D12.776.260.125 - protein CENP-B
D12.776.260.254 - faktory vázající G-box
D12.776.260.257 - transkripční faktory GATA
D12.776.260.312 - proteiny HMGA
D12.776.260.356 - proteiny HMGB
D12.776.260.400 - homeodoménové proteiny
D12.776.260.420 - proteiny I-kappa B
D12.776.260.457 - protein RBP-Jkappa
D12.776.260.513 - transkripční faktor ISGF3
D12.776.260.538 - protein MCM1
D12.776.260.551 - homolog 2 proteinu MutS
D12.776.260.560 - protoonkogenní protein MLL
D12.776.260.600 - NF-kappa B
D12.776.260.605 - transkripční faktory NFI
D12.776.260.655 - faktory domény POU
D12.776.260.695 - rekombinasa Rad51
D12.776.260.700 - replikační protein A
D12.776.260.702 - replikační protein C
D12.776.260.703 - represorové proteiny
D12.776.260.704 - retinoblastomový protein
D12.776.260.713 - proteiny Smad
D12.776.260.719 - transkripční faktory SOX
D12.776.260.725 - proteiny T-boxu
D12.776.260.730 - transkripční faktory TCF
D12.776.260.750 - toll-like receptor 9
D12.776.260.755 - trans-aktivátory
D12.776.260.760 - transkripční faktor AP-2
D12.776.260.790 - tristetraprolin
D12.776.765 - rostlinné proteiny
D12.776.765.149 - Arabidopsis - proteiny
D12.776.765.199 - proteiny chloroplastové
D12.776.765.249 - protein DEFICIENS
D12.776.765.319 - ferredoxiny
D12.776.765.342 - florigen
D12.776.765.365 - faktory vázající G-box
D12.776.765.500 - leghemoglobin
D12.776.765.537 - periplazmatické proteiny
D12.776.765.593 - fotoreceptory rostlinné
D12.776.765.650 - fykokyanin
D12.776.765.665 - fykoerythrin
D12.776.765.675 - fytochrom
D12.776.765.678 - rostlinné lektiny
D12.776.765.680 - plastokyanin
D12.776.765.741 - sójové boby - proteiny
D12.776.765.836 - zeleninové proteiny
D12.776.930.100 - adenovirové proteiny E1A
D12.776.930.110 - adenovirové proteiny E1B
D12.776.930.122 - transkripční faktor AraC
D12.776.930.125 - transkripční faktory bHLH
D12.776.930.127 - transkripční faktory bZIP
D12.776.930.130 - beta-katenin
D12.776.930.137 - protein BRCA1
D12.776.930.155 - transkripční faktor PEBP2
D12.776.930.311 - transkripční faktory E2F
D12.776.930.319 - faktory vázající G-box
D12.776.930.321 - transkripční faktory GATA
D12.776.930.322 - protein goosecoid
D12.776.930.326 - proteiny I-kappa B
D12.776.930.327 - protein RBP-Jkappa
D12.776.930.329 - inhibitory diferenciace
D12.776.930.354 - transkripční faktor ISGF3
D12.776.930.397 - proteiny domény MADS
D12.776.930.440 - transkripční faktor MSX1
D12.776.930.483 - protoonkogenní protein MLL
D12.776.930.600 - NF-kappa B
D12.776.930.612 - transkripční faktory NFI
D12.776.930.621 - transkripční faktory Otx
D12.776.930.632 - faktory domény POU
D12.776.930.670 - receptory Notch
D12.776.930.700 - represorové proteiny
D12.776.930.750 - Rho faktor
D12.776.930.800 - sigma faktor
D12.776.930.806 - proteiny Smad
D12.776.930.823 - transkripční faktory SOX
D12.776.930.840 - transkripční faktory STAT
D12.776.930.850 - proteiny T-boxu
D12.776.930.875 - transkripční faktory TCF
D12.776.930.900 - trans-aktivátory
D12.776.930.907 - transkripční faktor AP-2
D12.776.930.908 - transkripční faktor DP1
D12.776.930.960 - tristetraprolin

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.


pletení a háčkování