glykokonjugáty

Sacharidy kovalentně vázána na skupinu (nonsugar lipidů nebo proteinů). Hlavní glykokonjugáty jsou glykoproteiny, glykopeptidy, peptidoglykany, glykolipidy, a lipopolysacharidy. (Od biochemické názvosloví a souvisejících dokumentů, 2d ed, z principů biochemie, 2d ed)

Kód deskriptoru: D09.400

Chemikálie a léčiva
D09 - sacharidy
D09.067 - aminocukry
D09.254 - deoxycukry
D09.400 - glykokonjugáty
D09.400.410 - glykolipidy
D09.400.420 - glykopeptidy
D09.400.430 - glykoproteiny
D09.400.500 - lipopolysacharidy
D09.408 - glykosidy
D09.546 - monosacharidy
D09.698 - polysacharidy

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování