lomustin

Alkylační činidla hodnoty proti oběma hematologických malignit a pevných nádorů.

Kód deskriptoru: D02.654.692.440

Chemikálie a léčiva
D02.654.692.247 - karmustin
D02.654.692.300 - ethylnitrosomočovina
D02.654.692.440 - lomustin
D02.654.692.440.700 - semustin
D02.654.692.480 - methylnitrosomočovina
D02.654.692.550 - nimustin
D02.654.692.768 - streptozocin
D02.948 - močovina
D02.948.594.247 - karmustin
D02.948.594.310 - ethylnitrosomočovina
D02.948.594.440 - lomustin
D02.948.594.440.700 - semustin
D02.948.594.490 - methylnitrosomočovina
D02.948.594.550 - nimustin
D02.948.594.768 - streptozocin

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování