streptozocin

Antibiotikum, které se vyrábí Stretomyces achromogenes. Používá se jako cytostatikum a vyvolat diabetes u pokusných zvířat.

Kód deskriptoru: D02.654.692.768

Chemikálie a léčiva
D02.654.692.247 - karmustin
D02.654.692.300 - ethylnitrosomočovina
D02.654.692.440 - lomustin
D02.654.692.480 - methylnitrosomočovina
D02.654.692.550 - nimustin
D02.654.692.768 - streptozocin
D02.948 - močovina
D02.948.594.247 - karmustin
D02.948.594.310 - ethylnitrosomočovina
D02.948.594.440 - lomustin
D02.948.594.490 - methylnitrosomočovina
D02.948.594.550 - nimustin
D02.948.594.768 - streptozocin
D09 - sacharidy
D09.408 - glykosidy
D09.408.051 - aminoglykosidy
D09.408.051.059 - antracykliny
D09.408.051.120 - butirosiny
D09.408.051.374 - gentamiciny
D09.408.051.420 - hygromycin B
D09.408.051.476 - kanamycin
D09.408.051.545 - metrizamid
D09.408.051.623 - neomycin
D09.408.051.788 - puromycin
D09.408.051.836 - spektinomycin
D09.408.051.885 - streptomycin
D09.408.051.892 - streptothriciny
D09.408.051.900 - streptozocin

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování