maleimidy

Kód deskriptoru: D02.241.081.337.502.524

Chemikálie a léčiva
D02.241.081 - kyseliny acyklické
D02.241.081.337 - kyseliny dikarboxylové
D02.241.081.337.502 - maleáty
D02.241.081.337.502.524 - maleimidy
D02.241.081.337.502.524.418 - ethylmaleimid
D02.478 - imidy
D02.478.400 - imidoestery
D02.478.440 - maleimidy
D02.478.440.418 - ethylmaleimid
D02.478.480 - naftalimidy
D02.478.600 - ftalimidy
D02.478.770 - sukcinimidy
D03.383.129 - azoly
D03.383.129.578 - pyrroly
D03.383.129.578.150 - kromakalim
D03.383.129.578.399 - maleimidy
D03.383.129.578.399.418 - ethylmaleimid
D03.383.129.578.617 - porfobilinogen
D03.383.129.578.748 - prodigiosin
D03.383.129.578.770 - pyrrolnitrin
D03.383.129.578.805 - ryanodin
D03.383.129.578.840 - tetrapyrroly
D03.383.129.578.910 - tolmetin

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování