pyrroly

Azoly jedné dusíku a dvě dvojné vazby, které mají aromatické chemické vlastnosti.

Kód deskriptoru: D03.383.129.578

Chemikálie a léčiva
D03.383.129 - azoly
D03.383.129.308 - imidazoly
D03.383.129.385 - isoxazoly
D03.383.129.462 - oxazoly
D03.383.129.539 - pyrazoly
D03.383.129.578 - pyrroly
D03.383.129.578.150 - kromakalim
D03.383.129.578.399 - maleimidy
D03.383.129.578.617 - porfobilinogen
D03.383.129.578.748 - prodigiosin
D03.383.129.578.770 - pyrrolnitrin
D03.383.129.578.805 - ryanodin
D03.383.129.578.840 - tetrapyrroly
D03.383.129.578.910 - tolmetin
D03.383.129.617 - tetrazoly
D03.383.129.708 - thiazoly
D03.383.129.799 - triazoly

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování