pyrazoly

Azoly dvou atomů dusíku v polohách 1,2, vedle sebe, na rozdíl od imidazoly, ve kterém jsou na polohách 1,3.

Kód deskriptoru: D03.383.129.539

Chemikálie a léčiva
D03.383.129 - azoly
D03.383.129.308 - imidazoly
D03.383.129.385 - isoxazoly
D03.383.129.462 - oxazoly
D03.383.129.539 - pyrazoly
D03.383.129.539.100 - betazol
D03.383.129.539.200 - epirizol
D03.383.129.539.487 - indazoly
D03.383.129.539.550 - muzolimin
D03.383.129.539.650 - oxypurinol
D03.383.129.539.850 - pyrazolony
D03.383.129.539.925 - sulfafenazol
D03.383.129.578 - pyrroly
D03.383.129.617 - tetrazoly
D03.383.129.708 - thiazoly
D03.383.129.799 - triazoly

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování