isoxazoly

Azoly s atomem kyslíku a atomem dusíku, vedle sebe na 1,2 pozicích, na rozdíl od oxazoly, které mají atomy dusíku na 1,3 pozicích.

Kód deskriptoru: D03.383.129.385

Chemikálie a léčiva
D03.383.129 - azoly
D03.383.129.308 - imidazoly
D03.383.129.385 - isoxazoly
D03.383.129.385.162 - cykloserin
D03.383.129.385.231 - kyselina ibotenová
D03.383.129.385.300 - isokarboxazid
D03.383.129.462 - oxazoly
D03.383.129.539 - pyrazoly
D03.383.129.578 - pyrroly
D03.383.129.617 - tetrazoly
D03.383.129.708 - thiazoly
D03.383.129.799 - triazoly

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování