spalničky

Vysoce nakažlivé infekční onemocnění způsobené Morbillivirus, časté u dětí, ale také vidět v neimunních bez ohledu na věk, ve kterém je virus vstupuje do dýchacích cest pomocí kapek jader a množí v epiteliálních buňkách, šíří fagocytárním systémem monocytů.

Kód deskriptoru: C02.782.580.600.500.500

Nemoci
C02.782.580.600 - Paramyxoviridae - infekce
C02.782.580.600.500 - Morbillivirus - infekce
C02.782.580.600.500.285 - psinka
C02.782.580.600.500.500 - spalničky
C02.782.580.600.500.500.800 - subakutní sklerozující panencefalitida
C02.782.580.600.500.600 - mor malých přežvýkavců
C02.782.580.600.500.700 - mor dobytčí

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Encefalitida

Encefalitida je zánět mozku vzniklý hlavně jako následek virové infekce. Může však být způsoben i jinými patogeny – bakteriemi, parazity atd. Je časté, že zánět mozku není izolovaný pouze na mozkovou tkáň, ale jsou postiženy...

Spalničky

Spalničky (morbilli) patří mezi tzv. dětské nemoci. Jsou provázeny typickými kožními výsevy a celkovými příznaky. Původce Původcem je morbilli virus z čeledi paramyxoviridae, obalený RNA virus. Výskyt a přenos...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování