pterygium

Duplikatura spojivky, jejíž progresivní okraj přerůstá okraj rohovky, směřuje k jejímu centru a může postupně narušovat zrak. Častěji vzniká mediálně. V našich oblastech se udává častější vznik u lidí pracujících v zevním prostředí. P. se odstraňuje chirurgicky. Podobné změny mohou vznikatpo poranění (jizevnaté p.), pseudopterygium. (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )

Kód deskriptoru: C11.187.781

Nemoci
C11.187 - nemoci spojivky
C11.187.169 - nádory spojivky
C11.187.183 - konjunktivitida
C11.187.631 - pinguecula
C11.187.781 - pterygium
C11.187.810 - xeroftalmie

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Zánět spojivek

Zánětem spojivek – konjunktivitidou se rozumí zánět tenké prokrvené sliznice/tkáně, která kryje vnější povrch oka a vnitřní stranu víček. Za zánětem spojivek stojí mnoho vyvolávacích stimulů. Můžeme je dělit na infekční...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování