steroidy

Skupina polycyklických sloučenin úzce souvisí biochemicky na terpeny. Patří mezi ně cholesterolu, četné hormony, prekurzory některých vitamínů, žlučové kyseliny, alkoholy (steroly), a některé přírodní léky a jedy. Steroidy mají společné jádro, kondenzovaný, sníženou atom kruhový systém, 17-uhlík, cyclopentanoperhydrophenanthrene. Většina steroidy mají také dvě methylové skupiny a alifatický postranní řetězec připojený k jádru. (Od Hawley v kondenzovaných Chemical Dictionary, 11th ed)

Kód deskriptoru: D04.808

Chemikálie a léčiva
D04.808 - steroidy
D04.808.054 - androstany
D04.808.155 - kardanolidy
D04.808.221 - cholany
D04.808.247 - cholestany
D04.808.294 - cyklosteroidy
D04.808.365 - estrany
D04.808.451 - gonany
D04.808.496 - homosteroidy
D04.808.528 - hydroxysteroidy
D04.808.578 - ketosteroidy
D04.808.668 - norsteroidy
D04.808.745 - pregnany
D04.808.795 - sapogeniny
D04.808.812 - sekosteroidy
D04.808.875 - steroidy bromované
D04.808.883 - steroidy chlorované
D04.808.908 - steroidy fluorované

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování