makrocyklické sloučeniny

Cyklické sloučeniny s velikostí kruhu přibližně 1-4 desítek atomů.

Kód deskriptoru: D04.345

Chemikálie a léčiva
D04.345 - makrocyklické sloučeniny
D04.345.025 - calixareny
D04.345.051 - crown sloučeniny
D04.345.103 - cyklodextriny
D04.345.133 - cykloparafiny
D04.345.241 - ethery cyklické
D04.345.566 - peptidy cyklické
D04.345.674 - polyketidy
D04.345.783 - tetrapyrroly
D04.345.891 - trichotheceny
D04.808 - steroidy

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování