inhibitor 2 aktivátorů plasminogenu

Člen serpinů rodiny proteinů. Inhibuje jak tkáňového typu a typu urokinázy aktivátory plazminogenu.

Kód deskriptoru: D12.644.822.750.695.520

Chemikálie a léčiva
D12.644 - peptidy
D12.644.822.750 - serpiny
D12.644.822.750.695 - plasminogen - inaktivátory
D12.644.822.750.695.500 - inhibitor 1 aktivátorů plasminogenu
D12.644.822.750.695.520 - inhibitor 2 aktivátorů plasminogenu
D12.644.822.750.695.700 - protein C - inhibitor
D12.644.822.750.695.850 - serpin E2
D12.644.861 - serpiny
D12.644.861.695 - plasminogen - inaktivátory
D12.644.861.695.520 - inhibitor 2 aktivátorů plasminogenu
D12.644.861.695.700 - protein C - inhibitor
D12.776 - proteiny
D12.776.124 - krevní proteiny
D12.776.124.125 - faktory krevní koagulace
D12.776.124.125.050 - beta-thromboglobulin
D12.776.124.125.300 - faktor V
D12.776.124.125.325 - faktor VII
D12.776.124.125.350 - faktor VIII
D12.776.124.125.375 - faktor IX
D12.776.124.125.400 - faktor X
D12.776.124.125.425 - faktor XI
D12.776.124.125.450 - faktor XII
D12.776.124.125.475 - faktor XIII
D12.776.124.125.500 - fibrinogen
D12.776.124.125.515 - fibrinopeptid A
D12.776.124.125.530 - fibrinopeptid B
D12.776.124.125.597 - kalikreiny
D12.776.124.125.635 - kininogeny
D12.776.124.125.645 - inhibitor 2 aktivátorů plasminogenu
D12.776.124.125.662 - plasminogen - aktivátory
D12.776.124.125.691 - trombocytový faktor 3
D12.776.124.125.720 - trombocytový faktor 4
D12.776.124.125.800 - prothrombin
D12.776.124.125.890 - thrombin
D12.776.124.125.900 - thromboplastin
D12.776.124.125.920 - von Willebrandův faktor
D12.776.645.750 - serpiny
D12.776.645.750.695 - plasminogen - inaktivátory
D12.776.645.750.695.500 - inhibitor 1 aktivátorů plasminogenu
D12.776.645.750.695.520 - inhibitor 2 aktivátorů plasminogenu
D12.776.645.750.695.700 - protein C - inhibitor
D12.776.645.750.695.850 - serpin E2
D12.776.872 - serpiny
D12.776.872.695 - plasminogen - inaktivátory
D12.776.872.695.520 - inhibitor 2 aktivátorů plasminogenu
D12.776.872.695.700 - protein C - inhibitor
D12.776.872.695.850 - serpin E2
D23.119.832.750 - inhibitor 2 aktivátorů plasminogenu

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování