plasminogen - aktivátory

Heterogenní skupinu proteolytických enzymů, které přeměňují plazminogenu na FIBRINOLYSIN. Ty jsou soustředěny v lysosomech většiny buněk a v cévním endotelu, zejména v cévách mikrocirkulace.

Kód deskriptoru: D08.811.277.656.300.760.635

Chemikálie a léčiva
D08.811 - enzymy
D08.811.277 - hydrolasy
D08.811.277.656 - peptidhydrolázy
D08.811.277.656.300 - endopeptidasy
D08.811.277.656.300.760 - serinové endopeptidasy
D08.811.277.656.300.760.030 - akrosin
D08.811.277.656.300.760.066 - kathepsin G
D08.811.277.656.300.760.103 - chymasy
D08.811.277.656.300.760.176 - chymotrypsin
D08.811.277.656.300.760.198 - komplement - faktor B
D08.811.277.656.300.760.200 - komplement - faktor D
D08.811.277.656.300.760.210 - komplement - faktor I
D08.811.277.656.300.760.247 - endopeptidasa K
D08.811.277.656.300.760.284 - enteropeptidasa
D08.811.277.656.300.760.300 - faktor VIIa
D08.811.277.656.300.760.310 - faktor IXa
D08.811.277.656.300.760.315 - faktor Xa
D08.811.277.656.300.760.320 - faktor XIa
D08.811.277.656.300.760.324 - faktor XIIa
D08.811.277.656.300.760.330 - plasmin
D08.811.277.656.300.760.353 - furin
D08.811.277.656.300.760.397 - granzymy
D08.811.277.656.300.760.442 - kalikreiny
D08.811.277.656.300.760.471 - laktoferrin
D08.811.277.656.300.760.530 - myeloblastin
D08.811.277.656.300.760.560 - pankreatická elastasa
D08.811.277.656.300.760.635 - plasminogen - aktivátory
D08.811.277.656.300.760.635.075 - anistreplasa
D08.811.277.656.300.760.638 - pronasa
D08.811.277.656.300.760.640 - konvertasa proproteinů 1
D08.811.277.656.300.760.646 - konvertasa proproteinů 2
D08.811.277.656.300.760.648 - konvertasa proproteinů 5
D08.811.277.656.300.760.787 - subtilisiny
D08.811.277.656.300.760.855 - thrombin
D08.811.277.656.300.760.875 - plasminogen - aktivátor tkáňového typu
D08.811.277.656.300.760.895 - trypsin
D08.811.277.656.300.760.902 - tryptasy
D08.811.277.656.300.760.910 - plasminogen - aktivátor urokinasového typu
D08.811.277.656.300.760.955 - venombin A
D08.811.277.656.959 - serinové proteasy
D08.811.277.656.959.350 - serinové endopeptidasy
D08.811.277.656.959.350.030 - akrosin
D08.811.277.656.959.350.066 - kathepsin G
D08.811.277.656.959.350.103 - chymasy
D08.811.277.656.959.350.176 - chymotrypsin
D08.811.277.656.959.350.198 - komplement - faktor B
D08.811.277.656.959.350.200 - komplement - faktor D
D08.811.277.656.959.350.210 - komplement - faktor I
D08.811.277.656.959.350.247 - endopeptidasa K
D08.811.277.656.959.350.284 - enteropeptidasa
D08.811.277.656.959.350.300 - faktor VIIa
D08.811.277.656.959.350.310 - faktor IXa
D08.811.277.656.959.350.315 - faktor Xa
D08.811.277.656.959.350.320 - faktor XIa
D08.811.277.656.959.350.324 - faktor XIIa
D08.811.277.656.959.350.330 - plasmin
D08.811.277.656.959.350.353 - furin
D08.811.277.656.959.350.397 - granzymy
D08.811.277.656.959.350.442 - kalikreiny
D08.811.277.656.959.350.471 - laktoferrin
D08.811.277.656.959.350.530 - myeloblastin
D08.811.277.656.959.350.560 - pankreatická elastasa
D08.811.277.656.959.350.635 - plasminogen - aktivátory
D08.811.277.656.959.350.635.075 - anistreplasa
D08.811.277.656.959.350.638 - pronasa
D08.811.277.656.959.350.640 - konvertasa proproteinů 1
D08.811.277.656.959.350.646 - konvertasa proproteinů 2
D08.811.277.656.959.350.648 - konvertasa proproteinů 5
D08.811.277.656.959.350.787 - subtilisiny
D08.811.277.656.959.350.855 - thrombin
D08.811.277.656.959.350.875 - plasminogen - aktivátor tkáňového typu
D08.811.277.656.959.350.895 - trypsin
D08.811.277.656.959.350.902 - tryptasy
D08.811.277.656.959.350.910 - plasminogen - aktivátor urokinasového typu
D08.811.277.656.959.350.955 - venombin A
D12.776 - proteiny
D12.776.124 - krevní proteiny
D12.776.124.125 - faktory krevní koagulace
D12.776.124.125.050 - beta-thromboglobulin
D12.776.124.125.300 - faktor V
D12.776.124.125.325 - faktor VII
D12.776.124.125.350 - faktor VIII
D12.776.124.125.375 - faktor IX
D12.776.124.125.400 - faktor X
D12.776.124.125.425 - faktor XI
D12.776.124.125.450 - faktor XII
D12.776.124.125.475 - faktor XIII
D12.776.124.125.500 - fibrinogen
D12.776.124.125.515 - fibrinopeptid A
D12.776.124.125.530 - fibrinopeptid B
D12.776.124.125.597 - kalikreiny
D12.776.124.125.635 - kininogeny
D12.776.124.125.662 - plasminogen - aktivátory
D12.776.124.125.662.537 - streptokinasa
D12.776.124.125.691 - trombocytový faktor 3
D12.776.124.125.720 - trombocytový faktor 4
D12.776.124.125.800 - prothrombin
D12.776.124.125.890 - thrombin
D12.776.124.125.900 - thromboplastin
D12.776.124.125.920 - von Willebrandův faktor

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování