styren

Bezbarvá, toxická kapalina se silnou aromatickou vůní. To se používá k výrobě pryže, polymery a kopolymery, a polystyrenových plastů.

Kód deskriptoru: D02.455.426.559.389.150.750.800

Chemikálie a léčiva
D02.455 - uhlovodíky
D02.455.426 - uhlovodíky cyklické
D02.455.426.559 - uhlovodíky aromatické
D02.455.426.559.389 - benzenové deriváty
D02.455.426.559.389.150 - benzylidenové sloučeniny
D02.455.426.559.389.150.750 - styreny
D02.455.426.559.389.150.750.800 - styren
D02.455.426.559.389.150.750.800.830 - polystyreny

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování