styreny

Deriváty a polymery styrenu. Ty se používají při výrobě syntetického kaučuku, plastů a pryskyřic. Některé z polymerů tvoří kosterní struktury pro iontoměničové pryskyřice korálky.

Kód deskriptoru: D02.455.426.559.389.150.750

Chemikálie a léčiva
D02.455 - uhlovodíky
D02.455.426 - uhlovodíky cyklické
D02.455.426.559 - uhlovodíky aromatické
D02.455.426.559.389 - benzenové deriváty
D02.455.426.559.389.150 - benzylidenové sloučeniny
D02.455.426.559.389.150.700 - stilbeny
D02.455.426.559.389.150.750 - styreny
D02.455.426.559.389.150.750.800 - styren
D02.455.426.559.389.150.795 - tyrfostiny

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování