tyrfostiny

Rodina syntetických inhibitorů proteinových tyrosin kináz. Jsou selektivně inhibují autofosforylaci receptoru a jsou používány ke studiu funkce receptoru.

Kód deskriptoru: D02.455.426.559.389.150.795

Chemikálie a léčiva
D02.455 - uhlovodíky
D02.455.426 - uhlovodíky cyklické
D02.455.426.559 - uhlovodíky aromatické
D02.455.426.559.389 - benzenové deriváty
D02.455.426.559.389.150 - benzylidenové sloučeniny
D02.455.426.559.389.150.700 - stilbeny
D02.455.426.559.389.150.750 - styreny
D02.455.426.559.389.150.795 - tyrfostiny
D02.626 - nitrily
D02.626.080 - acetonitrily
D02.626.095 - akrylonitril
D02.626.151 - aminopropionitril
D02.626.175 - amygdalin
D02.626.290 - kyanoakryláty
D02.626.320 - citalopram
D02.626.400 - fadrozol
D02.626.886 - tyrfostiny
D03.438.857 - chinoxaliny
D03.438.857.140 - karbadox
D03.438.857.233 - echinomycin
D03.438.857.885 - tyrfostiny

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování