stilbeny

Organické sloučeniny, které obsahují 1,2-diphenylethylene jako funkční skupiny.

Kód deskriptoru: D02.455.426.559.389.150.700

Chemikálie a léčiva
D02.455 - uhlovodíky
D02.455.426 - uhlovodíky cyklické
D02.455.426.559 - uhlovodíky aromatické
D02.455.426.559.389 - benzenové deriváty
D02.455.426.559.389.150 - benzylidenové sloučeniny
D02.455.426.559.389.150.700 - stilbeny
D02.455.426.559.389.150.700.075 - dibenzyly
D02.455.426.559.389.150.700.100 - chlortrianisen
D02.455.426.559.389.150.700.125 - klomifen
D02.455.426.559.389.150.700.175 - diethylstilbestrol
D02.455.426.559.389.150.700.550 - stilbamidiny
D02.455.426.559.389.150.700.900 - tamoxifen
D02.455.426.559.389.150.750 - styreny
D02.455.426.559.389.150.795 - tyrfostiny

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování