světlosběrné proteinové komplexy

Komplexy obsahující chlorofyl a jiné fotosenzitivní molekuly. Slouží k zachycení energie ve formě fotonu, a jsou běžně vyskytují jako složky fotosystému I nebo proteinový komplex fotosystému II komplexu bílkoviny.

Kód deskriptoru: D05.500.562.488.490

Chemikálie a léčiva
D05.500.562.488.374 - komplex cytochromů b6f
D05.500.562.488.490 - světlosběrné proteinové komplexy
D05.500.562.488.490.249 - proteiny vázající chlorofyl
D05.500.562.488.490.500 - fykobilizómy
D08.811 - enzymy
D08.811.600.710.374 - komplex cytochromů b6f
D08.811.600.710.490 - světlosběrné proteinové komplexy
D08.811.600.710.490.249 - proteiny vázající chlorofyl
D08.811.600.710.490.500 - fykobilizómy
D12.776 - proteiny
D12.776.183.750.750.374 - komplex cytochromů b6f
D12.776.183.750.750.490 - světlosběrné proteinové komplexy
D12.776.183.750.750.490.500 - proteiny vázající chlorofyl
D12.776.183.750.750.500 - fotosystém I - proteinový komplex
D12.776.183.750.750.750 - fotosystém II - proteinový komplex
D12.776.543 - membránové proteiny
D12.776.543.983.500.374 - komplex cytochromů b6f
D12.776.543.983.500.490 - světlosběrné proteinové komplexy
D12.776.543.983.500.490.249 - proteiny vázající chlorofyl
D12.776.543.983.500.500 - fotosystém I - proteinový komplex
D12.776.543.983.500.750 - fotosystém II - proteinový komplex
D12.776.765 - rostlinné proteiny
D12.776.765.199 - proteiny chloroplastové
D12.776.765.199.750 - proteiny thylakoidní membrány
D12.776.765.199.750.750.374 - komplex cytochromů b6f
D12.776.765.199.750.750.490 - světlosběrné proteinové komplexy
D12.776.765.199.750.750.490.500 - proteiny vázající chlorofyl
D12.776.765.199.750.750.500 - fotosystém I - proteinový komplex
D12.776.765.199.750.750.750 - fotosystém II - proteinový komplex

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování