fytochrom A

Primární photoreceptor zodpovědný za vnímání a zprostředkování odpovědí na daleko-červené světlo rostlin. Je to protein-serin-threonin kináza, která je translokován do jádra buňky v závislosti na světelných signálů.

Kód deskriptoru: D08.811.913.696.620.682.700.606

Chemikálie a léčiva
D08.811 - enzymy
D08.811.913 - transferasy
D08.811.913.696 - fosfotransferasy
D08.811.913.696.620.682 - proteinkinasy
D08.811.913.696.620.682.700 - protein-serin-threoninkinasy
D08.811.913.696.620.682.700.062 - receptory aktivinů
D08.811.913.696.620.682.700.085 - proteinkinasy aktivované AMP
D08.811.913.696.620.682.700.097 - ATM protein
D08.811.913.696.620.682.700.103 - aurora kinázy
D08.811.913.696.620.682.700.109 - kostní morfogenetické proteiny - receptory
D08.811.913.696.620.682.700.125 - proteinkinasy závislé na vápníku a kalmodulinu
D08.811.913.696.620.682.700.140 - kaseinkinasy
D08.811.913.696.620.682.700.145 - checkpoint kináza 2
D08.811.913.696.620.682.700.150 - cyklickými nukleotidy regulované proteinkinasy
D08.811.913.696.620.682.700.200 - cyklin-dependentní kinasy
D08.811.913.696.620.682.700.250 - proteinkinasa aktivovaná DNA
D08.811.913.696.620.682.700.300 - kinasa eIF-2
D08.811.913.696.620.682.700.364 - kinasy receptorů spřažených s G-proteiny
D08.811.913.696.620.682.700.429 - kinasy glykogensynthasy
D08.811.913.696.620.682.700.494 - I-kappa B kinasa
D08.811.913.696.620.682.700.526 - kinasy asociované s receptory interleukinu-1
D08.811.913.696.620.682.700.542 - Lim kinasy
D08.811.913.696.620.682.700.559 - MAP kinasy kinas (kinas)
D08.811.913.696.620.682.700.565 - mitogenem aktivované proteinkinasy kinas
D08.811.913.696.620.682.700.567 - mitogenem aktivované proteinkinasy
D08.811.913.696.620.682.700.586 - onkogenní protein v-akt
D08.811.913.696.620.682.700.596 - p21 aktivované kinasy
D08.811.913.696.620.682.700.606 - fytochrom A
D08.811.913.696.620.682.700.626 - transkripční faktor B aktivující elongaci
D08.811.913.696.620.682.700.646 - proteinkinasyřízené prolinem
D08.811.913.696.620.682.700.725 - proteinkinasa C
D08.811.913.696.620.682.700.745 - proteinkinázy PKD
D08.811.913.696.620.682.700.755 - protoonkogenní proteiny c-akt
D08.811.913.696.620.682.700.759 - protoonkogenní proteiny c-bcr
D08.811.913.696.620.682.700.776 - protoonkogenní proteiny c-pim-1
D08.811.913.696.620.682.700.814 - kinasy asociované s rho
D08.811.913.696.620.682.700.862 - kinasy ribozomálního proteinu S6
D08.811.913.696.620.682.700.931 - TOR serin-threoninkinasy
D08.811.913.696.620.682.700.965 - vakuolární třídící protein VPS15
D12.776 - proteiny
D12.776.765 - rostlinné proteiny
D12.776.765.675 - fytochrom
D12.776.765.675.249 - fytochrom A
D12.776.765.675.500 - fytochrom B
D23.767.712 - fytochrom
D23.767.712.249 - fytochrom A
D23.767.712.500 - fytochrom B

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.


pletení a háčkování