syndrom ruka-noha

Chemoterapií způsobené vedlejší účinky na kůži, jsou spojené s použitím různých CYTOSTATISTICKÝCH LÁTEK. Symptomy jsou různé - od slabého ERYTÉMU a/nebo PARESTÉZIE k těžké vředové dermatitidě s vyčerpávající bolestí zahrnující typicky palmoplantární (ruce, nohy) a intertriginózní (místa tření kůže) oblasti. Tyto kožní projevy jsou často doprovázeny anomáliemi nehtů. R

Kód deskriptoru: C17.800.174.600.587

Nemoci
C17.800 - kožní nemoci
C17.800.174 - dermatitida
C17.800.174.600 - dermatitida léková
C17.800.174.600.262 - lékový hypersenzitivní syndrom
C17.800.174.600.375 - erythema nodosum
C17.800.174.600.587 - syndrom ruka-noha
C17.800.174.600.800 - sérová nemoc
C17.800.174.600.900 - Stevensův-Johnsonův syndrom
C25.100.468 - léková alergie
C25.100.468.380 - dermatitida léková
C25.100.468.380.262 - lékový hypersenzitivní syndrom
C25.100.468.380.375 - erythema nodosum
C25.100.468.380.587 - syndrom ruka-noha
C25.100.468.380.800 - sérová nemoc
C25.100.468.380.900 - Stevensův-Johnsonův syndrom

Zpět na MeSH strom


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování