Metylsulfonylmetan (organická síra)

Methylsulfonylmethan (MSM) je organickou sloučeninou síry a je výsledkem její závěrečné biotransformace. Používá se v doplňcích stravy na potíže s klouby. V čistém stavu je to krystalický bílý prášek bez zápachu, který je vlastní dalším sloučeninám síry.

MSM - Metylsulfonylmetan - organická síra

Vznik MSM

MSM vzniká samovolně v zemské atmosféře, ale některými mořskými řasami a bakteriemi je produkován jako degradační produkt thisloučenin. Tato prchavá látka uniká do zemské atmosféry, kde vytváří 50-60 procent celkové cirkulace síry na Zemi. Působením UV záření se spontánně oxiduje na dimethylsulfoxid (DMSO), a ten následně na chemicky stálý DMSO2 (MSM). Výše zmíněné látky, které obsahují síru, mají velkou cenu pro udržování bilance tepla zemské atmosféry.

MSM je lehce rozpustný ve vodě, a ve formě dešťových přeháněk proniká do půdy a vody, a tím i do potravního řetězce. To může vysvětlit všudypřítomnost jeho nízkého množství ve všech živých organismech, a to i lidského.

Účinky organické síry

Některé prameny uvádějí, že MSM působí jako antioxidant a zabraňuje poškození kostních a chrupavkových buněk a tkání peroxidovými radikály. V organismu je dobře vstřebáván do všech tkání, ale z organismu se vylučuje velmi pomalu. Jeho biologický poločas rozpadu činí 100 hodin.

Obchodní prezentace výrobků obsahujících MSM připisují této látce celou řadu pozitivních účinků na lidský organismus, o kterých však neexistuje dostatečné množství klinických údajů, kterými by byly tyto účinky spolehlivě potvrzeny.

V první řadě se jedná o protizánětlivé účinky, kvůli kterým se metylsulfonylmetan (MSM) doporučuje při kloubních onemocněních (revmatoidní artritida, osteoartróza), při bolestech svalů, alergiích apod. Dosti často je MSM zařazován mezi SYSADOA, což jsou pomalu účinkující léky při symptomech osteoartrózy, i když klinické studie tuto účinnost doposud dostatečně neprokázaly, a revmatologické organizace tuto látku ještě zcela neuznávají. Dle dosud známých klinických studií je možné, že zmírňuje otoky a bolest kloubů při osteoartróze, ale ztuhlost kloubů neovlivňuje nijak.

MSM výrobci prezentují jako bezpečnou, netoxickou látku bez vedlejších účinků. Snášenlivost této látky je velice dobrá.

Kde můžeme metylsulfonylmetan najít

Najít ho lze v mnoha doplňcích stravy v kombinaci s látkami jako je glukosamínsulfát nebo chondroitinsulfát, případně s oběma. Je však třeba podotknout, že odborníci varují na možnou interakci obou látek. MSM by neměl být používán spolu s léky ze skupiny antirevmatik (diklofenak sodný, ibuprofen) kvůli lehkému natikoagulačnímu účinku MSM, a ze stejných důvodů by neměl být kombinován s antikoagulačními léky, jako je Warfarin. Můžeme se s ním setkat také pod označením Lignisul MSM, což je patentovaná ochranná značka. Název Lignisul je odvozené od ligninu, látky přítomné v lýku borovic, odkud je Lignisul MSM získáván.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování