Nebezpečná paradontóza – jak se jí vyhnout?

Paradentózu, velmi rozšířené zánětlivé onemocnění dutiny ústní známe mnozí z nás pod odbornějším názvem parodontitida. Tento stav podporují plně nevědomky lidé, kteří si nedostatečně čistí zuby. Díky tomu se v ústní dutině vytváří mikroskopické bakterie a chorobné zárodky, načež ty následně vyvolávají zánětlivé pochody. A tak dochází k napadení zubu paradentózou. V praxi se leckdy stává, že onemocnění zubního lůžka postihuje jen jeden zub či několik zubů, vzácností však v podstatě není napadení celého chrupu.

Paradontoza a zánět dásně

Dle odhadů trpí tímto jevem vysoké procento populace. Většinou tato nemoc se objevuje u jedinců s nadměrným kouřením, mnohdy také u žen v období těhotenství. Prokazatelně se zubní onemocnění tkáně začíná vytvářet někdy po třicítce, ovšem není ojedinělé ani v dětském věku.

Zánět parodontu má tři základní fáze. V prvním stádiu trpí lidé často zánětem dásní. V oblasti zubních krčků se postupně tvoří přilnavě měkká a skoro neviditelná vrstvička bakterií, což má za následek zanícení dásně. Tento jev se projevuje nejen zduřením a zarudnutím, ale také i lehkým krvácením. Při včasném nasazení léčby dojde k zlepšení ústní dutiny. V počáteční fázi dochází většinou k vyléčení, takže se člověk nemusí bát trvalejších následků.

Druhé stádium souvisí s včasným nepodchycením této formy nemoci. Zánět dásní postupuje dál. V tomto případě dochází k nezvratným změnám v oblasti krčku. Probíhají zde nežádoucí procesy, jež poškozují dásňový úpon až samotnému krčku. Tato část zubu se obnažuje.

Třetí fáze nastupuje v okamžiku, kdy jsou viditelné odhalené krčky spolu s částí kořenového zubu. Vzniká volný prostor mezi kořenem zubu a dásněmi. V tomto prostředí se naskýtá jedinečná možnost k rozvoji agresivnějších forem bakterií. Standardně dochází k postupnému posunutí a též i vyklání zubu. Celé to skončí vypadnutí zubu.

Příčiny paradentózy

Příčiny ke vzniku paradentózy je hned několik. Bakterie jsou standardním původcem této nemoci. Ty se usazují na povrchu zubu. Zde probíhají bakteriální pochody. Ty poškozují velkou měrou okolní tkáně a samozřejmě způsobují různé stupně zánětů. Tato nemoc se začíná nebezpečně šířit a postihuje závěsný aparát zubu. V ústní dutině je větší koncentrace škodlivých bakterií, které prohlubují záněty. Ty mají na svědomí urychlující procesy zkázy zubu.

Za obtíže v dutině ústní mohou stát i další faktory. Tak například zubní kámen je toho důkazem. Jde o původně měkkou formu povlaku, která se mění na tvrdší nános. Ten se vyznačuje zpravidla nažloutlou až hnědavou barvou. V krajních případech může mít i černé zbarvení.

Je potřeba zdůraznit, že i takové klasické ortodontické anomálií stojí za vznikem již zmíněné nemoci. U špatně postavených zubů se těžce provádí dentální hygiena.

Intenzivní skřípání a cvakání zubů způsobuje poškození chrupu. Bylo vědecky potvrzeno, že místa s převislými plombami se špatně čistí. To samé je i u korunek a můstků.

Svoji důležitou roli v rozvoji paradentózy sehrávají také dědičné faktory. Dědičností se zkrátka jednoduše řečeno přenáší unikátní genetické informace od každého z rodičů na potomka. Ty se výraznou měrou podílí na celkovém zdravotním stavu ústní dutiny. V této souvislosti je nutné poukázat na to, že zubní povlak nesouvisí s dědičností. Ale o genetické podmíněnosti lze mluvit v případě obranyschopnosti vůči vnějším nepříznivým vlivům. Pochopitelně že se týká také kvality skladby zubů. Právě proto někteří lidé mají schopnost dlouhodobě odolávat ničivému vlivu zubní mikrobiální plaku, jiní jsou mnohem náchylnější ke kazivosti zubů.

Bez povšimnutí nezůstávají ani hormonální vlivy. Ty hrají v našem organismu podstatnou úlohu. Zejména v období těhotenství probíhají zvýšené hormonální pochody, jejichž následkem jsou pak projevy v podobě krvácení dásní. Tato krvácivost může být mírně zvýšená také v období menstruace či menopauze.

Cukrovka má negativní dopad na zánětlivé onemocnění dásní a závěsného aparátu. Například jaterní cirhóza, Downův syndrom (DS) a jiná onemocnění (neurologická a psychiatrická) mají vliv na rozvoj paradentózy.

Významný podíl na vzniku paradentózy má alkohol a kouření. Na vývoj plodu působí negativně některé složky, jež mohou podnítit k jeho nezvratnému poškození. Velkou pozornost by měly ženy proto věnovat první fázi těhotenství. V této době by z denního režimu měly vyřadit uklidňující léky, přípravky tlumící bolest a efektivně snižující teplotu. To se týká také antibiotik. Také v dalších období těhotenství může dojít díky propuknutí jistého druhu infekce k poškození plodu.

Za příčinou paradentózy mohou dozajista stát i stravovací návyky. Nevhodně zvolená strava vytváří v ústech dokonalé prostředí pro množení škodlivých bakterií. Proto by lidé ze svého jídelníčku měli úplně vyřadit nejrůznější laskominy a sladké nápoje.

Ve vyspělých zemích bylo zaznamenáno mnohem menší počet onemocnění parodontitidou. Může zato větší péče o chrup. Obyvatelé jednotlivých států mají mnohem lepší přístup k informacím. Nabídka pomůcek ústní hygieně je široká. Zatímco v rozvojových zemích panují nepříznivé životní poměry. Zde je ústní hygiena nedostatečná a tím pádem zdejší obyvatelé trpí větší měrou záněty dásní.

Záněty dásní ohrožují nejenom ústní dutinu

Z rozsáhlých vědeckých studií vyplývá, že tento druh zánětlivé nemoci má nepříjemný dopad na tvrdé útvary v dutině ústní a potažmo také na životně důležité orgány. Proč tomu tak je? Jak již bylo dříve naznačeno, bakterie a choroboplodné zárodky jsou původcem zánětů v ústní dutině. Zánětlivé látky putují do krevního oběhu, odtud se pak dostávají do celého těla.

Je totiž vědecky podloženo, že onemocnění závěsného aparátu zubu přímo podporuje propuknutí kornatění tepen. Tuto nemoc mnozí z nás znají pod odbornějším výrazem a tím je arteroskleróza. Krom toho je tu zvýšené riziko vzniku celé řady nemocí oběhové soustavy. U pacientů v pokročilejším stádiu se vyskytuje obzvláště srdeční onemocnění. Časté jsou u nich také srdeční infarkty i další nemoci. Včasná léčba naopak přináší pozitivní zdravotní účinky na krevní oběh.

U nastávajících matek může neléčený zánět v ústní dutině vyústit až k nežádoucímu předčasnému porodu. Dle výzkumů bylo zjištěno, že novorozenci mají mnohem menší váhu.

Podoby parodontózy

Dle výzkumů se došlo k závěru, že existuje hned několik forem paradentózy. Jako první si vysvětlíme chronickou verzi paradentózy. Tento jev se vyznačuje nenápadným nástupem a postupně dochází k jeho zhoršení. Někdy mezi patnáctým až šestnáctým rokem života se začíná objevovat mírnější zánět dásní. Ten nevnímá zprvu jedinec nikterak, ale s příchodem krvácivosti je nemile překvapen. Zánět se postupně šíří z dásně na kost. Zde probíhají rozrušující procesy. Mezery mezi zuby se zvětšují. Tento stav je obvykle bezbolestný, i když v případech akutního zánětu v parodontálním chobotu má bolestivý průběh. Tato nemoc dosáhne svého vrcholu po třicátém roce života. Osoby s chronickou paradentózou si stěžují na nepříjemný pocit dásní, jiné zase trápí zápach z úst. Jsou i tací, kteří nemají žádné subjektivní obtíže.

Tato forma nemoci se nejlépe diagnostikuje za pomocí screeningových vyšetření. Při pravidelných preventivních návštěvách by měl provést stomatolog i rentgenový snímek. Léčit se dá pravidelnou a systematickou ústní hygienou. U většiny případů se tím zánětlivé procesy úplně zastaví a stabilizují.

Menší procento lidí má agresivnější formu paradentózy. Tou jsou zasaženi především mladí jedinci, mimořádně také děti. Pro tento jev je charakteristická rychlejší destrukce parodontu. Je to způsobeno tím, že škodlivý dentální povlak má mnohonásobně vyšší koncentraci bakterie zvané Actinobacillus actinomycetemcomitans.

Zubař v tomto případě nesmí otálet se stanovením diagnózy. Tuto formu parodentitidy rozpozná již z rentgenového snímku. Využít se dá mikrobiologické vyšetření. Pak se přistupuje k léčbě. Pacienta čeká zdlouhavý proces. V této fázi se zdá jako nejdůležitější systematické odstraňování bakteriálního plaku. Lékař přistupuje k ošetření povrchu kořene zubu. Pokud klasické léčebné metody selhávají, přistupuje odborník k předepsání antibiotik. V neposlední řadě lze využít také metodu tkáňové regenerace. Ta však není hrazena ze zdravotního pojištění.

Důsledné techniky čištění zubů zabraňují vzniku paradentózy

Paradentózu lze předcházet správným čištěním zubů. Všichni dobře víme, že zubní mikrobiální povlak se vytváří na zubech postupně. Bezprostředně co si dočistíme zuby, započnou v našich ústech probíhat bakteriální procesy. Jejichž výsledkem je pak zubní povlak. Tato měkká hmota naroste za několik hodin do určité intenzity a to je již pro náš chrup docela nebezpečné. Z toho důvodu je potřeba si pravidelně čistit zuby. Odborníci doporučují, aby každý člověk věnoval péči o svůj chrup dostatečnou pozornost (nejlépe ráno a večer). Na večer by tato očista měla být obzvláště důkladnější. Člověku k tomu poslouží primární a doplňkové pomůcky.

Technik čištění zubů je hned několik. Pokud lidé mají zdravý chrup, mohou využít například metodu dle Foneho. Jedná se o nejsnadnější způsob čištění, který je ale příhodnější pro ty nejmenší. Tuto krouživou metodu si děti osvojí snadno a velmi hravě. Čištění probíhá při jemném skousnutí zubů, kdy kartáček objíždí jednotlivé zuby drobnými krouživými tahy. Začíná se od středu a postupuje nejprve na levou a pak na pravou stranu. Jakmile je hotovo, pokračuje se v čištění při otevřených ústech. Perfektně se vyčistí za pomocí horizontálních pohybů okluzní plošky zubů.

Populární je i vertikální kombinovaná metoda. Kartáček kmitá krouživými pohyby pod úhlem čtyřiceti pěti stupňů. Zubní povlak se stírá od dásně k zubu. Každý zub se touto technikou projíždí alespoň desetkrát. Tento stejný způsob se využívá i z vnitřní strany zubů. Nakonec na žvýkací plochu zubů poslouží tahy dopředu a dozadu.

Další praktikovanou technikou je čištění zubů dle Stillmana. Kartáček se štětinkami se přiloží k dásni pod úhlem čtyřiceti pěti stupni a opravdu jemnými vibrujícími tahy se provádí stírání až k samému vrcholu zubu. V oblasti jazyka se využívají ty stejné pohyby. Na horní a dolní vodorovné plošky zubů poslouží jednotlivé tahy dopředu a dozadu.

Pro lidí trpící paradentitidou byly vyvinuty jiné příhodnější metody čištění zubů. Bassova technika, která je pro laickou veřejnost známá jako masážní technika, probíhá také pod úhlem čtyřicet pět stupňů a nechybí zde ani vibrující pohyby. Přednost této metody tkví v tom, že štětinky zubního kartáčku zajíždí až do dásňového žlábku a odtud odstraňují všechen zubní plak.

Pacienti s paradentózou zvolit pro své čištění zubů mohou také metodu dle Chartese či cirkulární techniku. První uvedená verze ustupuje do pozadí, neboť stojí za mechanickým poškozením dásně. Zato druhý typ je daleko vyhledávanější. Cirkulární technika vyniká standardně malými krouživými tahy v kombinaci s horizontálními pohyby.

Vedle všech těchto zmíněných technik existuje ještě jedna, kterou se lze jednoduše dostat do těžko dostupných míst. Jde o sólovou metodu, která velmi intenzivně odstraňuje zubní povlak na každém jednotlivém zubu. Postupuje se tak, že štětinky jednosvazkového kartáčku se přiloží pod úhlem čtyřiceti pěti stupňů k plošce zubu a vyvine se opravdu mírný tlak. Ten způsobí, že kartáček se rozevře. Pak nastupují vskutku jemné krouživé pohyby, které zpravidla postupují z jedné části na druhou. Tyto tahy se několikrát opakují, následně se přechází na další zub. Tato metoda je báječná k dočišťování chrupu.

Předešlé metody souvisí s použitím klasického kartáčku. Ale spousta lidí při čištění zubů sahá po elektrické variantě. I zde je potřeba dodržet několik zásad, aby se dostavil pozitivní výsledek. Zásada číslo jedna zní: při této technice se vyvíjí minimální tlak. Člověk by se zde měl úplně vyhnout náruživému drhnutí zubů. Zásada číslo dvě: tento typ zubního kartáčku stačí správně uchopit a jednoduše vést. Tím pádem celé čištění zůstává jenom a jenom na této technologii.

K dočištění zubů se provádí za pomocí zubní nitě. Zde je několik triků jak s ní dá efektivně pracovat. Manipulace s nití je opravdu jednoduchá a zvládne ji každý. Při prvním způsobu se obtočí určité množství zubní nitě na prostředníky obou rukou. Poté se niť umístí mezi ukazováčky a palci. Pak už se přistupuje k samotnému dočišťování mezizubních prostor. Druhý způsob souvisí s metodou smyčky. Za pomocí kovového plíšku se zubní niť odstřihne. Její délka by měla činit třicet centimetrů. Oba konce se pak spojí v pevný dvojitý uzel. Jako v předešlé metodě se niť uchopí mezi ukazovák a palec. S nití se pak jemnými pilovitými pohyby dostává do mezizubních prostor. Zde se vždy obtočí niť kolem jednoho a posléze i druhého zubu. S postraních zubních plošek se stírá veškerý plak. Vlákna nitě se tak dostávají i pod dásňový žlábek. Nakonec se nit vyndá a přesune do prostoru mezi další dva zuby.

Do míst, jež se nedají vyčistit obvyklým způsobem, se používají mezizubní kartáčky. Touto pomůckou se čistí mezizubní prostory jedním pohybem tam a zpět.

Zubní kartáček neboli základní mechanická pomůcka

Zubní kartáček je jeden z nejdůležitějších nástrojů v rámci čištění zubů. Dnes lze sehnat nejrůznější modely kartáčků s velmi měkkými, středními či tvrdšími vláky.

Výrobci mechanických pomůcek se mohou pochlubit například kousátky. Což jsou důmyslně navržené modely dva v jednom. Produkty s kousací ploškou pečují o ústní dutinu těch nejmenších dětí. Nejlevnější modely lze pořídit do stokoruny, cena dražších modelů se může vyšplhat nad tři sta korun.

V  nabídce mechanických pomůcek lze najít také prstáčky s jemnými gumovými štětinkami. Tento typ je možné sehnat už od třiceti korun.

Vedle toho jsou k mání dětské kartáčky s optimální pracovní plochou. Tento typ produktu má pevnou rukojeť a vyznačuje se ulra jemnými vlákny. Jeden dětský kartáček stojí od padesáti do sto korun. Sady jsou však o něco dražší.

Dále se prodávají klasické verze, které jsou určeny výhradně pro dospělé. Za značkové kartáčky si lidé připlatí. Tyto pomůcky jsou vyvinuta tak, aby odstraňovaly veškerý zubní plak. V obchodech se dají sehnat i mnohem levnější modely.

Za samostatnou skupinu lze považovat sólo kartáčky. S těmi se perfektně lze dostat do míst, kde jsou například rovnátka, implantáty či můstky. Takový sólo kartáček dominuje menší čistící hlavičkou. Ten je osazen jediným svazeček unikátně střižených štětinek. Navíc tento typ kartáčku má originální tvarovanou rukojeť, díky které je možné se výtečně dostat až do zadních prostor ústní dutiny. Sólo kartáčky je možné si koupit v kterémkoliv specializovaném  internetovém obchodu, lékárně a drogérii.

Elektrický kartáček je pokroková technologie, po které sahají nejenom zdraví jedinci, ale i hendikepovaná osoby. Většina odborníků ale tuto verzi nedoporučuje právě u lidí s paradentózou. V nabídce elektrických kartáčků jsou zařazeny nejen klasické bateriové modely, ale také prvotřídní oscilační, sonické či ultrazvukové kartáčky. Tyto přístroje mohou člověka vyjít na pár stokorun až několik tisíc korun.

Bateriové kartáčky pohání klasické tužkové baterie. Tento zmíněný druh se vyrábí ve verzi pro děti, tak i pro dospělé. Vyzkoušet lidé mohou kartáčky věhlasných značek za nízké ceny. Balení obsahuje voděodolné plastové tělo a hlavici.

Zubní kartáček s typicky sonickou technologií je jedinečný výrobek, se kterým se čistí zuby jedna radost. Model má dva režimy čištění, indikátor nabíjení a časovou funkci. Součástí kartáčku je i praktická nabíječka se stojanem a držákem hlavice.

Ultrazvukový kartáček je vysoce výkonný, i přesto se k zubům a dásním chová ultra citlivě. Tento typ využívá ultrazvukovou technologie.

Na trhu již delší dobu je i model s naprosto unikátním řešením. Tento kartáček se díky použité technologii přizpůsobí každému chrupu. Model je vybaven flexibilní hlavicí s důmyslně navrženými kartáči. Ty čistí zuby a dásně za pomoci rotující pohybů.

Speciální pomůcky na ústní hygienu

Přední výrobci specializující se na pomůcky ústní hygieny mají ve své pestré nabídce zařazeny také ústní sprchy a propracované verze s kartáčkem ideální pro problémy s paradentózou. Pokud si chce kdokoliv pořídit tento přístroj, měl by brát do úvahy, zda má k tomu dostatek volného prostoru v koupelně. A jestli náhodou nepotřebuje cestovní verzi. Pro tyto případy jsou na trhu k dispozici cestovní sprchy, jejichž cena se pohybuje v řádech tisíce korun.

Mimo to existují kompaktní rodinné ústní sprchy. Ty mají odnímatelný transparentní zásobník o objemu 600 ml. Nechybí tu plynulá regulace tlaku vody, spoustu dalších tlačítek. Balení obsahuje bohaté příslušenství, jako jsou například různě řešené trysky. Stolní sprchy v rodinném provedení přijdou jedince na několik tisíc korun.

Ústní centra jsou navíc ještě vybavena zubním kartáčkem. Tento přístroj dominuje až deseti stupňovou regulací tlaku vody a sonickým kartáčkem s třemi režimy. Také má 600 ml zásobník, snadno ovladatelná tlačítka, světelný indikátor, základnu s integrovanou indukční nabíječkou. V cestovním pouzdře lze objevit i jiné příslušenství. Přístroje stojí necelých pět tisíc korun.

Doplňkové mechanické pomůcky pro ústní hygienu

Do sekce doplňkových pomůcek spadají mezizubní kartáčky a dentální nitě. S těmito produkty se čistí mezizubní prostory. Při čištění zubních prostor může být zcela běžné, že se používá hned několik velikostí. Je to z toho důvodu, že mezizubní prostory jsou různě velké. Například mezizubní kartáčky je možné sehnat v mnoha velikostech a zajímavých provedení. Jednotlivé kartáčky se od sebe odlišují použitým vláknem i jistým typem drátku. Produkty potažené plastovou vrstvou jsou ideální pro jedince se zvýšenou citlivostí zubů a dásní. Vedle již zmíněných modelů s rovnou hlavičkou existují také mezizubní kartáčky v kónickém tvaru. Lidé trpící chronickým zánětem dásní a parodontitidou mohou využít také některý z kartáčků napuštěným chlorhexidinem diglukonátem.

Dentální nitě se vyrábí z odolného nylonu nebo jiného materiálu. Baleny jsou do pevného plastového obalu, jehož součástí je i malá kovová část. Tento prvek zabezpečuje komfortnější odstřižení nitě. Dentální pomůcka se vyrábí ve voskovaném a nevoskovaném provedení o různé síle, vzácností dnes už nejsou ani teflonové verze, modely s mentolovou či mátovou příchutí. Tradičně jsou k mání také dentální nitě s vitamínem C v kombinaci fluoridu. Pro osoby s můstky, korunkami a fixními ortodontickými aparáty je tu speciální nabídka dentálních nití s flaušovým vláknem.

Zubní niť uchycena na plastovém párátku je další varianta dentálních pomůcek, se kterou se však pracuje mnohem lépe. A to díky specificky uzpůsobené rukojeti. Tyto mečíky s nití jsou baleny po několika kusech do sáčku nebo plastové krabičky. Skvělé jsou i flexibilní párátka.

Škrabka na jazyk je senzační věcička se stíracím efektem, která během chvilky dokáže velmi účinně z povrchu jazyka dostat veškeré bakterie. Tento produkt je nabízen s unikátně řešenou ploškou. Ta může být buďto plastová anebo gumová.

Chemické prostředky pečující o hygienu dutiny ústní

Do této kategorie patří zubní pasty, ústní vody a preventivní zubní prostředky. Jedná se o přípravky, které se používají ke každodenní péči o ústní dutinu. Existuje široká škála zubních past. Zubní tuba s pastou může mít objem 50, 75, 100, 125 až 150 ml. Prodávají se i větší balení. Krom běžných past s fluorem a bez fluoru se vyrábí podle unikátních receptur také pasty protiparadentózní, antibakteriální a léčivé, s homeopatikem, bylinné a mnoho jiných. Na každé čištění zubů postačí opravdu ždibíček zubní pasty.

Správná pasta proti paradentóze by měla obsahovat předepsané množství fluoridové složky, je také obohacena o bylinné extrakty a jiné látky. Ty účinným způsobem podpoří hojení ran v ústní dutině. Potlačuje jednak rozmnožování bakterií, jednak tvorby zubního plaku.

Ústní vody jsou kvalitní přípravky, které patřičně dovrší čistící fázi kompletně celé ústní dutiny. Zpravidla tyto produkty obsahují směs éterických olejů, látku aminfluorid nebo fluorid sodný. Zvláště aminfluorid poskytuje účinnější ochranu a řadí se do skupiny nejběžnějších fluoridů. Příznivější výsledky přitom dosahují sloučeniny aminfluoridu v kombinaci s fluoridem cínatým. Zato chlorhexidin diglukonát je doposud nejefektivnější látka, která výtečně bojuje se zánětlivým onemocněním dásní a závěsného aparátu. Ústní vody s tímto aktivním antiseptikem se používají i jako prevence před rozvinutím zánětu dásní. Přípravky s chlorhexidinem se užívají v doporučeném dávkování a to pouze po omezenou dobu.

Preventivní zubní prostředky jsou v pravém smyslu gely, které obsahují nejenom vyšší koncentraci léčivých látek, ale i další pomocné složky. Tento druh produktu prodávají výhradně lékárny bez lékařského předpisu.

Prevence paradontózy

Jak se vyhnout paradentóze? Stomatologové a dentální hygienistky by na tuto otázku jednoznačně odpověděli, že parodontitidě se lze jedině vyhnout dodržováním pečlivé ústní hygieny a potažmo také pravidelnou prevencí. Děti i dospělí by neměli opomíjet chodit na zubní prohlídky. Osoby od dvaceti let a výše by měly ještě dvakrát do roka absolvovat návštěvu u svého dentálního specialisty.

Po jídle si mohou lidé dát do úst žvýkačky bez obsahu cukru nebo pastilky proti špatnému dechu. V obchodech se prodávají bonbóny bez cukru či speciální bělící žvýkačky.


Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování