Otrava čistícími prostředky

V každém domácnosti hrozí riziko otravy čistícími, pracími a kosmetickými prostředky. Své o tom ví zejména rodiče dětí, kteří si například odběhnout na malou chvíli něco zařídit do druhé místnosti. A v tomto nestřeženém okamžiku dítě hravě překoná nástrahu v podobě ohrádky a dostane se k šuplíkům a poličkám, které začne patřičně prozkoumávat. A ejhle, co jej ihned neupoutá?

Otrava čistícími prostředky

V první řadě jsou to kosmetické a jiné chemické přípravky. Ty mají zajímavě řešené barevné balení, na němž nechybí rozkošné obrázky. Takové produkty se snadno stávají lákadlem pro ty nejmenší děti. S těmito přípravky se pak rádi hrají, tak dlouho zkouší uzávěr otevřít, až jednou povolí. V tu chvíli už začínají ochutnávat obsah daného obalu a neštěstí je na světě. Opravdu stačí, aby děti dostaly do těla malé množství silnější chemikálie a rázem je tu zdravotní komplikace. Potomek může mít podrážděnou sliznici nebo i pokožku. Některé prostředky mu mohou způsobit dokonce poleptání části těla (úst, jícnu nebo žaludku). Zatímco kosmetické přípravky v menších množstvích a slabé intenzitě nemají takový dopad na zdraví dítěte. Otrava se u něj projeví jenom zvracením, nevolností a průjmem. Zato chemie umístěná v koutu garáže či někde v dílně je nadmíru jedovatá. Po vypití této látky hrozí dítěti i smrt.

Dětem ve věku od jednoho do tří let se nejvíce líbí čističe do koupelny, přípravky na okna, tekuté prací prostředky, aviváže, speciální produkty na čištění toalet, koncentrované přípravky na mytí nádobí či do myček na nádobí. Do této kategorie spadá také bazénová chemie. Lze tedy říci, že děti v tomto věku zaujme prakticky vše.

Nebezpečné čisticí a dezinfekční prostředky

Pro dospělé osoby jsou hlavně pak nebezpečné čisticí a dezinfekční prostředky. S těmi lidé pracují běžně při domácím úklidu, kdy přitom nedodržují jednu ze základních zásad. Tou je správné větrání při úklidu. K těmto situacím nejvíce dochází v zimním období, kdy lidé podceňují větrání v dané části místnosti či celého bytu. A náhle jsou pak lidé přiotráveni. Motá se jim hlava. Pociťují bolest v krku. Mají podrážděnou sliznici. Často také kašlou. Uvedené příznaky se u nich dostavují dle kontaminovaného druhu přípravku. V případě že se jedinec nadýchá většího množství čisticího prostředku, je pak velká pravděpodobnost, že u něj dojde k otoku sliznice a rozvine se těžký zápal plic. Může také nastat situace, že osoba podlehne těmto zdravotním komplikacím.

Přelévání chemie a podobných přípravky do neoznačeného obalu je nejčastějším lidským nešvarem. Doma si jej mohou splést členové rodiny s obyčejnými nápoji nebo potravinami a z této plastové PET lahve se nechtěně napijí.

Existují případy, kdy si lidé sáhnou na život za pomocí čistících a dezinfekčních produktů. Řeší tím tak osobní či rodinné problémy. Impulzivním činem může být také nešťastná láska, dluhy, ztráta bydlení nebo zaměstnání.

První pomoc při otravě domácí chemií a jinými přípravky

K první pomoci by se mělo přistupovat vždy dle konkrétní požité či inhalované látky. Za žádných okolností by lidé neměli hned spolupracovat s otrávenou osobou na vyvolání zvracení. Tato aktivita by mohla spíše uškodit. Dejme tomu při vdechování určitého chemického přípravku lze očekávat výskyt stiženého a namáhavého dýchání. Vyvolání nuceného zvracení by se mělo realizovat až po konzultaci s lékařem. Jako první by u otrávené osoby měla být provedena následující činnost a tou je ústní výplach. Jestliže se jedinec nadýchá toxických látek, pak by se měl odvést do bezpečí. Dané prostory se řádně vyvětrají. Postižené osobě se může podat malé množství neslazeného čaje nebo čisté vody, ale to za předpokladu, že nemá poleptanou sliznici či trávicí ústrojí. Pokud jde o přípravky s vyšším obsahem smrtelně jedovaté látky, tak se ještě podá jedinci několik tabletek živočišného uhlí. To nelze provést pochopitelně bez lékařského doporučení. V případě že došlo přípravkem k zasažení jiných části těla, postižené místo by se mělo několik minut oplachovat čistou vodou. Další kroky okamžitě vedou na pohotovost.

Propadnout panice by lidé neměli v případě jakékoliv nehody, ať už jde o otravy nebo o inhalace domácími chemikáliemi a dalšími přípravky. Za těchto situací je na místě, pokusit se zachovat vnitřní klid. Hlavně s dětskými pacienty by se nemělo jednat ukvapeně ani násilnickým způsobem. V těchto momentech pomůže lidem dobře míněná rada po telefonu.

Autor: symptomy.cz

Mohlo by vás také zajímat