Otrava léky

Léková intoxikace se tradičně řadí mezi nejfrekventovanější způsob otravy. Tento stav si jedinci navozují buďto úmyslně anebo si to ani třeba neuvědomí, že požili vyšší koncentraci určitého léku či nevhodného léčiva. Při této formě otravy se konzumací alkoholu ještě zvyšuje nebezpečí závažnějších zdravotních problémů, jež mohou vyústit až k smrti dané osoby. Z tohoto důvodu se člověku může shodit znalost první pomoci při lékové otravě. Nikdy totiž neví, při jaké příležitosti ji využije.

Otrava léky

V rámci lékové otravy nemohou lidé zapomínat ani na prevenci, což v tomto případě se spíše zakládá na správném uchování a skladování léků v domácnosti. Většina léčivých přípravků disponuje originálním obalem, v němž by měla zůstat po celou dobu exspirace. Krabičky s léky by se měly uchovávat někde, kde je nenajdou zvídavé děti anebo senioři. Na základě statistik se vychází z toho, že až tři čtvrtiny otrav se uskuteční doma. Zvlášť malé děti jsou nejohroženější skupinou, neboť jsou v tomto věku neobyčejně zvědavé a ochutnávají vše, na co přijdou.

Dále je nutné poznamenat, že hlavně ženy mívají ve svých kabelkách volně prodejné léky, kterými řeší nejrůznější bolesti, nachlazení a uklidnění. Někdy se tu skrývat mohou i antikoncepční pilulky. Všechna zmíněná léčiva mohou dostat v nestřeženou chvíli do ruky děti a zanedlouho může nastat nečekaná situace ohrožující zdraví a život nejednoho potomka. To se týká také vyhazování nepoužitých léčiv do odpadového koše. Veškeré nevyužívané léky a preparáty by měli lidé odevzdat přímo do lékárny. Zde jsou k tomu připraveny plastové kontejnery.

Lidé se občas mylně domnívají, že otravu nemohou způsobit volně prodejné medikamenty. Což ovšem není pravda. Tento typ léků má na svědomí velkou míru intoxikací. Jedinci se mohou předávkovat nejenom léky proti horečce a bolesti, ale i léky na spaní, léky s uklidňujícími účinky, léky s výrazně zklidňujícím a tlumivým efektem.

Nejčastější příznaky otravy léky

U tohoto druhu otravy se lze běžně setkat s celou řadou symptomů. Ty se nepochybně velmi liší dle konkrétní toxické látky, daného množství, době podání a působení. Stručně řešeno obsažené látky v medikamentech mají různý vliv na lidský organismus. Pokud u jedince dojde k intoxikaci, pak se u něj objeví malátnost. Takový člověk se cítí ospalý, je v útlumu a má poruchy řeči. Jeho zorničky jsou zúžené a dýchání je zpomalené. Někdy se u něj mohou vyskytnout lehké poruchy činnosti centrální nervové soustavy, jindy zase stavy bezvědomí. V tomto případě se pak dostavuje zástava dechu a oběhu.

Jestliže se člověk předávkuje stimulanty, mohou se u něj projevit podrážděné stavy či určité stupně vzrušení. Časté jsou poruchy vnímání i mimovolné pohyby částí těla.

Poskytnutí první pomoci

Poskytnutí první pomoci dospělému je v několika krocích odlišné od dětské pomoci. Konkrétně u dospělé osoby při vědomí se doporučuje vyvolat stav zvracení. Ten lze jednoduše navodit buďto mechanickým podrážděním daného místa neboli části jazyka u kořene anebo podáním sklenice solného roztoku. Ten se připravuje z teplé vody a dvou kávových lžic kuchyňské soli. Vše se důkladně promíchá. Pak už jenom stačí, aby to osoba s otravou do sebe dostala. Za jistých okolností se tento krok vynechává. Jde především o případy, kdy osoba se moc nemá ke spolupráci nebo na různou dobu ztrácí vědomí. Právě u této skupiny lidí je zapotřebí postupovat se záchrannými úkony jako kdyby šlo o stav bezvědomí.

Na místě lze také provést šetření, o jaký typ léku jde, kolik si toho vzal jedinec a kdy toxickou látku požil. Lidé by měli mít po ruce krabičku nebo lahvičku od léků. Uchovat lze i vzorek zvratků pro stanovení laboratorního vyšetření.

Otrávené osobě lze podat několik tablet černého uhlí. Ty se musí nejprve rozmačkat správnou stranou lžíce. Nezbytné je i postiženého dát do stabilizující polohy. Tou je nejčastěji pozice na boku. Tímto způsobem se lépe udržuje průchodnost dýchacích cest a zabrání se tím případnému vdechování zvratků. V další fázi se danému člověku přivolá zdravotnická záchranná služba, popřípadě se intoxikovaná osoba dopraví do nemocnice.

V případě že se čeká na příjezd vozu záchranné služby, pak by lidé měli mít tuto osobu pod neustálým dohledem. Měli by u ní kontrolovat nejenom dýchání, ale i stav vědomí a pulz. Jestli dojde ke změně, měl by na to člověk hned zareagovat. Například při zástavě dechu se začíná s resuscitační péčí.

Při první pomoci u malých dětí se vynechává fáze vyvolávající zvracení. U starších dětí by se měl raděj člověk poradit s pracovníky buď záchranné služby anebo toxikologického centrum. Operátoři na telefonní lince ZZS jsou schopni lidem podat další důležité informace. Dokonce člověka navedou k případnému provedení první pomoci.

Autor: symptomy.cz

pletení a háčkování