Otrava oxidem uhelnatým

Intoxikaci oxidem uhelnatým považují odborníci za jednu z nejčastějších a nejběžnějších forem otrav. Právě na ni ročně umírají desítky Čechů. Přitom nejrizikovější je období letních a zimních měsíců. V létě je otrava CO několikanásobně vyšší, mohou za to enormně vysoké teploty. Děje se to kvůli rozdílným teplotám v interiéru a exteriéru. Při normálních podmínkách se oxid uhelnatý chová standardně, pochopitelně při vyšší teplotě CO těžkne a tím pádem se udržuje při zemi. Pokud se v místnostech nedostatečně větrá, pak to může skončit i tragicky.

Otrava oxidem uhelnatým

Oxid uhelnatý je ve své podstatě plyn bezbarvého a nezapáchajícího charakteru, jenž je obvykle produkován jako vedlejší produkt při nedokonalém hoření uhlíkatých materiálů. CO vzniká v běžné situaci, jako jsou například menší koupelny, v nichž jsou instalovány plynové spotřebiče či kamna. Ty nedisponují správným větracím systémem anebo jejich kompletní odvětrávání je ucpané. Často se stává, že komín nemá ten správný optimální tah.

Jsou-li v objektu spotřebiče na zemní plyn či propan-butan, které jsou umístěny ve špatně ventilovaných prostorech s nedostatkem kyslíku, pak tu dochází k nedokonalému spalování uhlíku, výsledkem je pak zmíněný plyn. Typickým případem je nevětraná kotelna. Uvést lze také koupelnové prostory se zabudovaným prostorově nenáročným průtokovým ohřívačem vody. Zapomenout nelze ani na nevětrané kabiny automobilů či kamionů, do kterých se může snadno dostat oxid uhelnatý.

Oxid uhelnatý vzniká také při dohořívání požáru, jenž probíhá v obytné či uskladňovací části stavení. Zde jsou přítomny další hořící látky, které ohrožují zdraví člověka.

Zdrojem oxidu uhelnatého mohou být i automobily stojící v garáži a při jejich nastartování se v uzavřeném prostoru vytváří nebezpečný plyn. To samé dokážou grily v uzavřených místnostech.

Oxid uhelnatý je zkrátka jed, který se do lidského těla dostává dýchacím ústrojím. Rovnou odtud se pak vstřebá do krevního řečiště. Zde vytváří jakousi barieru, díky níž kyslík nemá šanci putovat do tkání jednotlivých buněk a orgánů. Lidský organismus je pak v menší míře okysličován a orgány začínají hůře fungovat. Probíhá zde řada procesů, při nichž najednou přestává pracovat mozek, následně i srdce. Za této situace přichází smrt velmi rychlé.

Typické projevy otravy oxidem uhelnatým (CO)

Náležité symptomy této formy otravy nelze přesně specifikovat, poněvadž vše záleží na konkrétní koncentraci CO, jenž se do lidského těla dostane. Důležitá je také doba, po kterou byl jedinec vystaven oxidu uhelnatému. Na příznaky má také vliv významná fyziologická veličina, která se nazývá alveolární ventilace. V neposlední řadě zde působí také kondice a fyzická odolnost jedince.

Všeobecně dá se říci, že je-li tělo na krátký čas vystaveno vyšší dávce oxidu uhelnatého, pak to může mít na člověka stejný dopad, jako by se pohyboval delší čas v místě s nižší koncentrací CO. Což ve své podstatě může vést k trvalejšímu poškození zdraví jedince.

Na začátku má otrava CO mírnější průběh. Člověk pociťuje bolest hlavy. Objevují se u něj lehčí či prudší závratě, výjimkou nejsou ani návaly na zvracení. Takový člověk se hůře koncentruje, má hučení v uších, vidí rozostřeně a jeho tělo je oslavené.

V další fázi otravy se přidávají neurologické příznaky. U osoby postižené otravou oxidem uhelnatým nastupují křečové stavy a bušení srdce. V tento moment je člověk hodně zmatený, projevují se u něj poruchy vědomí, jenž mohou vyústit až v koma.

Člověk není schopen reagovat na danou situaci, neboť ztrácí nad sebou kontrolu. V případě že to dotyčná osoba zvládne, nevzpomene si už na nic, co se inkriminovanou dobu událo.

Oxid uhelnatý ohrožuje lidské životy

Něco tak obyčejného jako je plynový sporák, může být zdrojem vysoké hladiny oxidu uhelnatého. Lidé pobývající v daném prostředí bez řádného větrání mohu být zasaženi otravou zmíněným plynem.

Oxid uhelnatý může být výrazně nebezpečný pro novorozence, kojence a malé děti, také i pro nastávající maminky, starší osoby, jedince s vrozenými srdečnými vadami či respiračními onemocněními.

Okamžitá pomoc při otravě CO

Při otravě oxidem uhelnatým je nezbytné danou osobu vynést na čerstvé povětří. Zamořené prostory se musí řádně vyvětrat. Jestliže u člověka proběhne náhlá zástava srdečního oběhu, pak se přistupuje k resuscitaci, jejímž cílem je plné obnovení životních funkcí postiženého jedince. Pokud si svědek nehody neví rady s touto technikou, pak mu může být přitom nápomocna zkušená dispečerka záchranné služby na telefonu. Účinnou srdeční masáž provádí dotyčná osoba až do příjezdu lékařské pomoci. Pak už je to pouze v rukách záchranné služby. Pokud se podaří rozpumpovat srdce, dostane pacient kyslíkovou masku. Jakmile je pacient přivezen do nemocnice, ujímá se ho tým lékařů. Ten zvolí správnou léčbu. Standardně se využívá kyslíková terapie. V případě že nemocnice disponuje přetlakovou komorou, pak se otrávený se závažnějšími projevy převeze právě sem.

Prvořadá je prevence

Právě protože oxid uhelnatý je bez zápachu a jeho nástup je pomalý, neměla by se za žádnou cenu podceňovat prevence. V prvé řadě jsou velmi zásadní revizní a servisní prohlídky. Ty by se měly uskutečňovat u všech plynových spotřebičů alespoň jednou ročně. Lidem by neměla být lhostejná bezpečnost svých blízkých, potažmo i nejbližšího okolí. Většina majitelů si zve revizního technika těsně před topnou sezónou. Samozřejmě lidé musí již uvažovat nad tím, zda si budou nadále pořizovat levnější modely spotřebičů anebo dávají raději přednost dražší technologii, která už má v sobě zabudovaný aktivní systém čidel, jenž při sebemenším úniku spalinových složek umí odstavit z provozu toto plynové zařízení anebo přinejmenším na tento stav poukáže.

Trend současné doby

V několika posledních letech v České republice proběhlo několik zateplovacích programů, jenž stojí za snížením energetické náročnosti stávajících budov, bytových objektů a rodinných domů. Nicméně je potřeba si uvědomit, že pokud lidé přikročí k tomuto kroku a nechají si utěsnit okna a dveře ve svém příbytku, musí mít také vyřešen potřebný přívod vzduchu i větrání v místnosti, kde se nachází plynový spotřebič.

Zařízení k detekci CO

Ve specializovaných obchodech si lidé mohou zakoupit různé modely detektoru oxidu uhelnatého. Tyto hlásiče se instalují přímo do obytných prostorů (kuchyní, jídelen, ložnic, koupelen, chodeb a obývacích pokojů) nebo do zákoutí, které potřebují lidé mít pod kontrolou. Takovým místem může být garáž, sklep, chata, karavan, loď, kotelna, skladiště, kancelář či nákupní zóna.

Zařízení k detekci CO lze sehnat v levnější verzi a jejichž cena se pohybuje do pěti set korun. Tento druh funguje na alkalické bakterie (AA, AAA či 1,5V). Přístroj dokáže rozpoznat nebezpečí a upozorní na něj uživatele hlasitým signálem. Jeho majitelé musí provádět pravidelnou kontrolu, při níž vymění vybité články za nové. Některé modely s LCD displejem již dokážou upozornit na stav vybití baterie, ale jsou o malinko dražší.

Detektory CO s Li-Ion baterií mají životnost zhruba deset let. Za tyto modely zaplatí lidé kolem tisícovky až patnáct set. Hlásiče se vyznačují jak nadčasovým, tak velice moderním designem. Mohu se pochlubit řadou technologických vychytávek a speciální vrstvičkou proti vlhkosti.

Další unikátní skupinou jsou pak detektory CO na síťové napájení, jež se dají sehnat už od šesti set korun.

Autor: symptomy.cz

Mohlo by vás také zajímat


pletení a háčkování

ingilizce tercüme keçiören butik dershane sağlık hukukuFizik Tedavi Ankara