Jícnové varixy

Jícnové varixy jsou neobvykle rozšířené žíly v dolní části jícnu. Mají ztenčené stěny, které se mohou mechanicky protrhnout, čímž vznikne urputné krvácení. Tento problém postihuje nejčastěji pacienty s jaterní cirhózou a alkoholiky.

Cévní varixy v jícnu (ezofagu) – rozšíření cévních pletení

Nemoci s tímto příznakem

Příznaky

Týká se části těla

Diagnóza

Příčiny a projevy jícnových varixů

Krev s obsahem živin vede nejprve portální žilou do jater, která některé škodlivé látky vychytají a zlikvidují a jiné naopak přestaví nebo přímo přesměrují do systémového oběhu. Krev, která byla zkontrolována a očištěna v játrech pak postupuje dolní dutou žilou do srdce, kde je skrz plicní oběh okysličena a následně pokračuje do celého těla. Existuje ale pár cévních zkratů mezi dolní dutou a vrátnicovou žilou, což jsou tzv. portokavální anastomózy. Jejich význam tkví v tom, že jimi protékající krev obchází játra a některé z těchto zkratů se nachází ve stěně jícnu, a právě ty mohou být původcem varixů. Pokud je z nějakého důvodu průtok játry ztížen, tak se krevní tlak ve vrátnicové žíle zvýší a vznikne tzv. portální hypertenze. A protože nemůže procházet játry, tísní se do žil, které spojují portální žílu s dolní dutou žilou a játrům se vyhýbají. Ty ale mají značně menší kapacitu a reagují na hodně zvýšený průtok krve tak, že roztáhnou stěnu, která se poté pak vydouvá do jícnové dutiny.   

Snížení průtoku krve játry může mít různé příčiny, avšak nejčastěji je spojeno s onemocněními jater měnících normální vlastnosti a kvalitu jaterní tkáně. Je to například cirhóza jater, která je zpravidla způsobena alkoholismem. Cirhotická jaterní tkáň není totiž tolik pružná jako zdravá tkáň zdravá a neumožňuje krvi volně protékat. 

Jinou příčinou může být rakovina jater nebo okolních orgánů, které utlačují vrátnicové žíly. 

Samotný otok cév je bezpříznakový. Ke komplikaci dochází až při protržení varixu (strava, kašel) a následnému krvácení do zažívacího traktu. Krvácení přivodí zvracení krve, stolice je po natrávené krvi černá a pacient je tak ohrožený na životě.

Diagnostika

Při prasknutí varixu dochází ke krvácení do jícnu. To dráždí žaludek a projevuje se většinou zvracením jasně červené krve (hematemézou). Poté vzniklá dehtově černá stolice (meléna) je spojena s oddílem trávicího traktu. Při silném krvácení dojde k projevům známek hemoragického šoku. Diagnostika jícnových varixů  je podložena výsledky gastroskopie. Jedná se o prozkoumání jícnové a žaludeční stěny gastroskopem a je doplněna ultrazvukem jater a jejich okolních žil. Varixy jícnu jsou jen příznakem jiného  onemocnění, obvykle jater.

Léčba

Nekrvácející malé varixy se pravidelně kontrolují a lékaři se snaží zrušit a vyléčit příčinu portální hypertenze. V případě, že dojde k protržení varixu a ke krvácení, musí být ihned stabilizován stav pacienta podáním intravenózní (nitrožiln)í infuze a léků, které zabraňují dalšímu krvácení. Varixy se později chirurgicky ošetří speciálním gastroskopem.

K léčbě jícnových varixů lze také použít tzv. TIPS (Transjugulární intrahepatální portosystémová spojka), což je trubička, která se do jater voperuje tak, aby došlo ke vzniku umělé portokavální anastomóze. Avšak její aplikace je omezená.  Je to totiž jen dočasné řešení, po kterém by měla být provedena transplantace jater, která se ale neprovádí u alkoholiků, kterých se tento problém týká nejčastěji.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování