Zánět

Zánět – infekce – zápal je mnoho označení pro tuto reakci organismu, která se může někdy strhnout v život ohrožující stav. Zánět je obranná reakce organismu na jeho poškození. V častých případech se jedná opravdu o obrannou reakci, v některých případech tělo ovšem neumí vyhodnotit situaci a zánět se může rozšířit a zkomplikovat život.

Zánět jako obrana organismu

Latinsky: inflammatio

Další názvy: infekce, zápal

Nemoci s tímto příznakem

Vyšetření a zákroky

Zánět (lat. inflammatio) patří k nejběžnějším chorobným jevům v životě každého člověka. Může být vyvolán jakýmkoliv poraněním nebo poškozením tkáně. Lze proto říci, že je to místní odpověď těla na poškození. Je to řada obranných a hojivých reakcí, kterými organismus odpovídá na poruchu rovnováhy způsobenou zásahem různých činitelů.

Fyziologicky nám zánět pomáhá s lokalizováním ložiska poškození tkáně, aktivizací imunitního systému a následném ,,uzdravení“ poškozené tkáně. Tento proces můžeme rozdělit do několika na sebe navazujících dějů, které spadají do dvou skupin.

 1. Lokální reakce – aktivizace koagulačních procesů (hemokoagulace - reakce vedoucí k zastavení krvácení), aktivizace komplementového procesu (spouštěče imunitního systému), aktivizace kininové kaskády (vazodilatace, hypotenze, kontrakce svalů), aktivizace hemostázy (vazokonstrikce, aktivizace krevních destiček, zvýšení krevní srážlivosti)
 2. Systémová reakce – zvýšená teplota, tachykardie, leukocytóza (zvýšená produkce bílých krvinek), vyplavení glukokortikoidů

Zánět má 4 základní projevy, které jsou na mikroskopické úrovni:

 • alterace – degenerace neboli poškození buněk tkáně
 • infiltrace – rozšíření cév, zvýšená propustnost
 • proliferace – vzniká při chronickém zánětu
 • imunitní projevy – specifická imunitní odpověď

Jak vypadá zánět?

 • Zčervenání
 • Otok
 • Bolest
 • Zvýšená lokální teplota
 • Porucha funkce

Každá buňka imunitního systému reaguje na jiný zánět. Její zvýšená tvorba v krevním oběhu nám může prozradit o jaký typ zánětu se jedná. Nejčastěji se objevují zvýšené tyto bílé krvinky:

 • Lymfocyty – chronický, imunitní, virový zánět
 • Neutrofily – hnisavý zánět
 • Eosinofily – alergický, parazitární zánět

Příčiny vzniku zánětu

 • Organické – viry, bakterie, parazité (zánět obranný)
 • Mechanické – chemické, fyzikální (zánět reparativní)

Zánět se dělí na několik skupin podle lokalizace, četnosti, časového projevu a příčiny vzniku. Jeden zánět je tedy dělen do několika skupin, podpůrná léčba je zahájena po celkovém vyhodnocení.

 • Akutní x chronický
 • Specifický x nespecifický

Specifický – charakteristický pro konkrétní druh agens (TBC, lepra, Crohnova choroba, syfilis, Cirhóza, Sarkoidóza)

Nespecifický – není možné morfologicky určit o jakou příčinu chorobného procesu neboli agens se jedná

 • alterativní – poškození tkáně vedoucí až k nekróze
 • exudativní – objevuje se exudát – tekutina (hnisavý – bakteriální infekce, nehnisavý – chronická gastritida, vodnatý - rýma, gangrenózní – ischemie tkáně, fibrinózní – záškrt, krupozní pneumonie)
 • proliferativní – tvorba vaziva

Zánětlivá reakce je velmi složitá. Pro úplné pochopení zánětlivých procesů je potřeba studovat všechny projevy a důsledky jednotlivých fází.

Autor: Lucie Kliková, DiS.

pletení a háčkování