Radiologie

Radiologie a zobrazovací metody ‒ zabývá se diagnostikou nemocí pomocí využití ionizačního záření, tj. RTG, CT, pod obor spadají i další zobrazovací metody jako ultrazvuk, magnetická rezonance. Odborník v tomto oboru umí vyhodnocovat výstupy z těchto zobrazovacích metod. Specialistou je radiolog.

Nemoci z oboru radiologie

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování