Rozdíly v rozložení podkožního tuku u mužů a žen

Lidské tělo je velmi důmyslný systém. Z anatomického pohledu je možné dělit tělo na složky svalové, kosterní, tukové atd. a z chemického pohledu na složky vody, glykogenu, tukových zásob, bílkovin, minerálních látek a dalších.

Rozložení podkožního tuku u mužů a žen

Musíme si ale uvědomit, že lidské tělo je organismus skládající se z určitého poměru prvků. Jejich poměr má vliv na naši kondici a samozřejmě také na výsledky diety nebo nabírání svalové hmoty a kromě poměrů jednotlivých prvků v našem těle rozhoduje samozřejmě i samotné procento tělesného tuku v těle. Svalová hmota ukazuje na obsah kosterního svalstva, hladké svaloviny a vody, který je obsažen v těchto svalech. Tělesné svalstvo hraje velmi důležitou roli, neboť funguje jako motor ve spotřebě energie. Čím vyšší je svalová hmota, tím vyšší je energetická spotřeba, která napomáhá snížit přebytek tělesného tuku a zhubnout tak zdravým způsobem.

Rozložení tělesného tuku u mužů a žen

Procento tělesného tuku a svalové hmoty se různí především v závislosti na pohlaví a druhu vykonávaného sportu. Procento tělesného tuku je značně důležitý faktor z hlediska zdravého životního stylu. Pravidelným tréninkem lze měnit poměr svalů a tuků bez změny hmotnosti.

U mužů je průměrný rozsah tukové tkáně zhruba 10 až 20 %, zatímco u žen je podíl tukové tkáně 18 – 28 %. S věkem podíl tuku stoupá, jak u mužů, tak i u žen. Na podíl a rozložení tělesného tuku mají vliv i hormony.

Hormony

Množství testosteronu je do puberty zcela stejné jak u dívek tak i u chlapců.  Avšak v pubertě se u chlapců zvýší tvorba testosteronu, a kvůi tomu dochází ke zvětšení svalové hmoty. Estrogen u dívek zase může za ukládání tuků především v bocích, hýždích a také je zodpovědný za zvěšování prsou. 

Stavba těla mužů a žen

Oproti mužům mají ženy štíhlejší ramena a útlejší horní polovinu těla a navíc jsou menšího vzrůstu a mají oproti můžům širší boky, které jsou jednou z příčin, proč ženy běhají pomaleji nežli muži. Při běhu vydá žena kvůli své stavbě těla mnohem více deficitní energie. To v podstatě způsobuje, že se běhá pomaleji. Na stavbě těla se značně podílí i hormony. Testosteron podporuje zvětšování svalové hmoty, avšak estrogen ji naopak zpomaluje. Následkem toho pak je, že ženy mají průměrně o 2/3 méně svalové hmoty než muži. Jejich svalové skupiny mají tedy o jednu třetinu menší sílu.

Tělesný tuk

V zásadě platí, že u průměrné ženy je větší obsah tělesného tuku než u běžného muže. Ženy mají také mnohem vyšší obsah tuku vnitřního. Vnitřní tuk je velmi potřebný, protože chrání orgány, je také součástí nervů, mozku, srdce, plic, jater a prsních žláz a navíc je klíčovým faktorem pro normální fungování těla. U žen je průměrné procento vnitřního tuku asi 12 %, u mužů 3 %. Pro ty, kteří rádi běhají, je tuk váhou navíc, kterou musí s sebou nosit, a to ženy v běhu zpomaluje.

Metoda BMI

Dnes hodně známý BMI Index je vlastně matematický výpočet, který je odvozený z výšky a tělesné hmotnosti jedince. BMI neměří přímo množství tělesného tuku, vody atd., ale předpokládá se, že čím vyšší BMI je, tím vyšší je procentní zastoupení tělesného tuku. Výzkumy v této oblasti ukazují, že BMI je nepřesný v 25 % - 30 % případů, protože nerozlišuje mezi svaly a tukem. Tato nepřesnost se zvyšuje, má-li uživatel atletickou postavu, nebo pokud se jedná o dítě. Jedná se o nejčastější metodu na výpočet aktuálního fyzického stavu jedince, avšak ve své podstatě je velmi nepřesný, jak je zmíněno výše. Používá se opravdu jen k hrubému odhadu. 

Autor: Lenka Klabochová

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování