Zatuhnutí a zduření v místě neuromu

Zatuhnutí a zduření v místě neuromu může být příznakem následujících nemocí:

Amputační, traumatický neurom