Dechové potíže

Dechové potíže může být příznakem následujících nemocí:

Myastenia gravis

pletení a háčkování