Krvácivé bulky

Krvácivé bulky může být příznakem následujících nemocí:

Henochova-Schönleinova purpura