Nervové poruchy

Nervové poruchy může být příznakem následujících nemocí:

Henochova-Schönleinova purpura