Neschopnost kontrolovat oční pohyby

Neschopnost kontrolovat oční pohyby může být příznakem následujících nemocí:

Myastenia gravis

pletení a háčkování