Nesrozumitelná řeč

Nesrozumitelná řeč může být příznakem následujících nemocí:

Myastenia gravis

pletení a háčkování