Pocit nestability

Pocit nestability může být příznakem následujících nemocí:

Přetržení předního zkříženého vazu