Sexuální dysfunkce

Sexuální dysfunkce může být příznakem následujících nemocí:

Fimóza

Stres

pletení a háčkování