Kordocentéza (získání vzorku fetální krve)

Jedná se o vizualizaci pupečních cév plodu a následné získání vzorku krve plodu z pupečníku. Přístup je opět přes břišní stěnu matky pod ultrazvukovou kontrolou.

Kordocentéza (získání vzorku fetální krve)

Týká se části těla

Provádí se v případě, kdy není amniocentéza dostačující, pro zjištění genetických odchylek plodu. Tato metoda může mít vedle diagnostického účelu i terapeutický důvod. Využívá se tehdy, kdy je třeba provést nitroděložní léčbu u plodu (metoda není v ČR ještě příliš rozšířená, ale v jiných zemích světa již ano). Zákrok je možné provést od 20. týdne těhotenství.

Výsledky jsou do 2-3 dní.

Provedení

Zákrok je velmi podobný amniocentéze. Před výkonem dochází pomocí ultrazvukového vyšetření k ověření stavu plodu, jeho uložení, počtu plodů, lokalizaci placenty. Samotný zákrok je vykonán za přísně hygienických podmínek. Tenkou jehlou lékař proniká přes břišní stěnu matky k pupečníku plodu, dochází k vpichu do pupečníku a odběru krve. Po celou dobu je výkon sledován pomocí ultrazvuku. Zákrok nevyžaduje anestezii.

Rizika

  1. Krvácení: může dojít ke krvácení v místě vpichu a tím ohrozit vyvíjející se plod, proto se někdy doporučuje zahrnout po výkonu doplnění krevních elementů, je to však komplikace velmi vzácná.
  2. Krevní sraženina, „modřina“: opět se může vyskytnout v místě vpichu, může na chvíli dojít k poklesu srdeční frekvence u plodu, to je však většinou nepatrné a nerozeznatelné, po několika dnech se hematom vstřebá.
  3. Infekce: jelikož se jedná o invazivní vstup, může být při špatných hygienických podmínkách zavlečena do těla ženy a dítěte infekce, jelikož je výkon prováděn za přísných podmínek, je tato komplikace ojedinělá.
  4. Ztráta těhotenství: u kordocentézy je vyšší riziko ztráty plodu než u jiných invazivních metod v těhotenství, udává se, že je to kolem 1,4-1,9 %, vhledem k tomu, že plod může mít nějaké problémy již před provedením zákroku, je těžké určit, zda příčinou byla právě kordocentéza.

Po výkonu

Žena se po provedení kordocentézy může cítit zesláblá, mohou se objevit křeče a mravenčení v končetinách. Po výkonu se 2 hodiny žena i plod sledují ve zdravotnickém zařízení. Po této době může žena odejít domů, je však doporučen klid na lůžku po dobu 24-48 hodin. Pokud se objeví jakékoliv komplikace, musí žena okamžitě zpátky do zdravotnického zařízení.

pletení a háčkování