Ženské pohlavní ústrojí

Pohlavní orgány ženy jsou důležité především k reprodukci. Děloha je připravena na to, 42 týdnů nosit plod a poté jej díky důmyslnému systémů mnoha žláz a svalů přivést na svět. Přečtěte si hlavní dělení pohlavních orgánů ženy, třeba přijdete na věci, které jste do teď nevěděli.

Funkce pohlavních orgánů ženy

 • Zrání vajíček a jejich uvolnění z kůry vaječníku,
 • produkci pohlavních hormonů,
 • uskutečnění pohlavního spojení,
 • v případě oplodnění vajíčka, vytváří vhodné prostředí pro vývoj plodu a jeho porod.

Vývodné pohlavní cesty

Vejcovody (tubae uterinae) - trubice volně zavěšené v peritoneální řase na stěně pánve jsou dlouhé cca 13 cm, spolu s vaječníky tvoří tzv. adnexa děložní. Vnitřní povrch je pokryt sliznicí, jejíž buňky jsou opatřeny řasinkami kmitajícími směrem do dělohy - usnadňují pohyb vajíčka vejcovodem, jejich funkce je především transportní.

K oplození vajíčka dochází ve vejcovodech - do dělohy přichází vajíčko ve stadiu několika desítek buněk (nedojde-li k oplození vajíčko zaniká a je vstřebáno sliznicí vejcovodu nebo dělohy).

Děloha (uterus) - svalový orgán hruškového tvaru, uložena pod středem dutiny pánve mezi močovým měchýřem a konečníkem. Uvnitř je štěrbinovitá dutina spojená v děložních rozích s oběma vejcovody

Děložní stěna má tři vrstvy:

 • slizniční endometrium s množstvím žlázek, prodělává cyklické změny - menstruační cyklus (příprava sliznice na případné přijetí oplodněného vajíčka)
 • svalové myometrium nejsilnější střední vrstva, upravena do spirál vycházejících od děložních rohů přecházejících na děložní krček,smrštěním svaloviny je na konci těhotenství vypuzován plod z dělohy
 • parametrium vnější vrstva děložní stěny, přechází i do okolí dělohy, kde je zahuštěno do vazivových pruhů držících dělohu ve stále poloze

Pochva (vagina) - spojuje děložní dutinu se zevními pohlavními orgány. Je to svalová trubice připínající se k děložnímu krčku (poševní stěny obkružují děložní krček a vytvářejí tzv. poševní klenby. V okolí pochvy je řídké vazivo umožňující značnou roztažnost pochvy při porodu. Vchod do pochvy je uzavřen slizniční řasou - panenská blána (hymen) - má individuálně různou velikost, sílu i tvar - při prvním pohlavním styku se trhá a po prvním porodu prakticky mizí.

Vaječníky (ovaria) - párové pohlavní žlázy, které leží na bočních stěnách pánevní dutiny, ke stěnám pánve jsou připevněny řasou pobřišnice. U dospělé ženy mají velikost zralé švestky, produkují zárodečné buňky - vajíčka (ovum). Jsou významnými žlázami s vnitřní sekrecí - estrogeny, progesteron

V dospělosti cyklické tvoření zralých vajíček s plně funkčními obaly - ovulační cyklus, v období embryonálního vývoje v kůře asi 6 - 7 miliónů oocytů (vajíček), při narození v kůře pouze cca 700 tisíc oocytů. Počet se snižuje až do začátku puberty až asi na 300 - 400 tisíc oocytů.

Menstruační cyklus - opakující se změny endometria (děložní sliznice), změny jsou vyvolány vaječníkovými hormony - estrogeny a progesteronem.

Rozdělujeme do čtyř fází

 • menstruační fáze
 • proliferační fáze
 • sekreční fáze
 • ischemická fáze

Zevní pohlavní orgány

Velké stydké pysky (labia majora) - kožní řasy vyplněné tukem, na zevní ploše silněji pigmentovány a od puberty pokryty chlupy, přecházející do ochlupení nad stydkou sponou (mons pubis). Na vnitřní straně přecházejí v menší slizniční řasy - malé stydké pysky (labia minora).

Malé stydké pysky (labia minora) - spolu s velkými stydkými pysky ohraničují vchod (vestibulum) do pochvy, u panen (virgo) částečně uzavřený hymenem (panenská blána).

Vestibulární žlázy - uloženy pod sliznicí poševního vchodu, hojné kolem zevního ústí močové trubice. Největší je Bartholiniho žláza, ležící symetricky při dolním okraji poševního vchodu. Tyto žlázy produkují sekret zvlhčující poševní vchod.

Topořivá tělesa (clitoris) - nad poševním vchodem několik milimetrů nad ústím močové trubice (stavbou odpovídá topořivým tělesům penisu). Po obou stranách poševního vchodu topořivé těleso kapkovitého tvaru tvořené širokými žilními pleteněmi. Při pohlavním dráždění jsou plněna krví a zvětšují svůj objem, podobně jako odpovídající tkáně penisu u muže - jejich krevní náplň je však nesrovnatelně menší. Jejich funkce spočívá pouze ve zvyšování pohlavního vzrušení (pro uskutečnění pohlavního styku nebo oplození nemají podstatný význam).

Autor: Lucie Kliková

pletení a háčkování