Fetoskopie

Jedná se o metodu, která slouží k vyhodnocení nebo léčbě plodu během těhotenství. K tomu se využívá přístroj zvaný jako fetoskop. Existují dva způsoby, jak s přístrojem nakládat. První způsob je použití externí (vnější) a patří mezi neinvazivní metody vyšetření plodu. Přístroj se položí na břišní stěnu těhotné ženy a přes něj se poslouchá srdeční rytmus plodu. Tuto metodu ale vytlačila modernější kardiotokografie, která je založena na principu ultrazvuku a nehrozí zde lidské pochybení.

Fetoskopie

Týká se části těla

Druhá metoda je již invazivní vstup. Kdy je fetoskop vložen do dutiny děložní buď přes břišní stěnu, anebo častěji přes děložní čípek. Po zavedení přístroje je možné plod podrobit vizualizaci, ale také k odběru plodové tkáně či dokonce k malé operaci plodu. Abnormality, které touto metodou mohou být řešeny, jsou: vrozená membránová kýla nebo překážka v močových cestách plodu.

Rizika fetoskopie

  1. infekce: vzácná komplikace
  2. předčasné prasknutí plodových obalů: závažná komplikace, která je jako spouštěčem pro nástup porodu
  3. riziko ztráty plodu: udává se kolem 3-5%

Po výkonu

Po externí fetoskopie je nutná následná péče o ženu. Před propuštěním ze zdravotnického zařízení je žena cca 4-6 hodin sledována na lůžku v úplném klidu. Rozsáhlejší výkony, jako je operace plodu nebo odběry vyžaduje i dlouhodobější hospitalizaci (1-2 dny).

V dnešní době se externí fetoskopie provádí velmi zřídka. Metoda byla nahrazena ultrazvukem, kterým lze pozorovat jak srdeční rytmus plodu, tak mnoho dalších parametrů.

pletení a háčkování