Invazivní vyšetřovací metody v těhotenství

Vyšetřovací metody v těhotenství zahrnují jak invazivní, tak neinvazivní vyšetření, souhrnně se označují jako prenatální diagnostika (období od početí do narození dítěte). Samozřejmě, že pro pohodlí matky i dítěte jsou neinvazivní metody vhodnější. Žena může být v naprostém klidu, nestresující se z žádného náročného výkonu. Avšak ne vždy je možné zůstat jen u neinvazivních metod.

Invazivní vyšetřovací metody v těhotenství

Týká se části těla

Prenatální diagnostika

Invazivní metody se začaly rozvíjet od r. 1966 na podkladě objevené souvislosti mezi vyšším věkem matky a zvýšeným výskytem Downova syndromu. Cílem prenatální diagnostiky je odhalit abnormality plodu a v případě, že si to oba rodiče přejí, ukončit těhotenství. Prenatální diagnostika si klade za pomoci genetického poradenství další úkoly:

 • seznámit páry, u kterých je zvýšené riziko narození dítěte s jakoukoli vadou, se všemi možnostmi volby
 • zmírnit strach a obavy (zvláště ve skupinách s vysokým rizikem)
 • seznámit páry s vysokým genetickým rizikem s možnostmi dalších dostupných testů a vyšetření
 • poskytnout párům možnost volby vhodného řešení problému

Důvody pro invazivní vyšetření

 • pokročilý věk matky (většina center nabízí ženám vyšetření od 35 let, kdy se zvyšuje riziko)
 • předchozí dítě s chromozomální abnormalitou (předchozí gravidita s Downovým syndromem, znamená v příští graviditě nárůst rizika o 1%)
 • chromozomální abnormalita v rodině
 • defekty neurální trubice v rodinné anamnéze
 • jiné strukturální abnormality v anamnéze
 • abnormality detekované v současné graviditě
 • příbuzenský vztah (v ČR vzácně)
 • špatná porodnická anamnéza (předchozí potrat nebo porod mrtvě narozeného dítěte)
 • choroby matky – dekompenzovaný diabetes mellitus nebo léčená epilepsie

Seznam invazivních vyšetřovacích metod v těhotenství

pletení a háčkování