Stanovení glukózy v krvi

Glukóza, jež je filtrovaná do prvotní moči z plazmy, se zpětně vstřebává v proximálních tubulech. Organismus si glukózu chrání před zbytečnými ztrátami, a proto mají ledvinné tubuly značně velkou rezervní kapacitu, což znamená, že za určitých fyziologických okolností je přepravní systém vytížený pouze z jedné třetiny.

Stanovení glukózy v krvi

Související nemoci

Při hyperglykémii se využití transportního systému zvyšuje, a pokud glykémie překročí hodnoty kolem 10 mmol/l, je překročena i tubulární resorpce a glukóza přestupuje do moči. Úbytek glukózy močí větší než 0,72 mmol / 24 hodin je označován jako glykosurie, která je jedním z nejčasnějších nálezů vedoucích ke zjištění diabetes mellitus. Pokud je nález glukózy v moči negativní, není ještě toto onemocnění vyloučeno, proto stanovení glukózy obsažené v moči ještě nenáleží mezi základní biochemické parametry používané pro stanovení diagnózy a sledování diabetes.

Nález glykosurie se musí hodnotit spolu s výší glykémie nalačno. Na podkladě glykémie rozlišujeme:

  • Hyperglykemickou glykosurii, jež je typickým nálezem při DM. Při déletrvajícím onemocnění se však zvyšuje renální práh pro glukózu (10 mmol/l) a glykosurie může i vymizet. Proto se jedná jen o orientační vyšetření, na jehož základě není možno řídit léčbu DM.
  • Normoglykemickou renální glykosurii, při které není koncentrace glukózy v krvi zvýšená. Je následkem poruchy ledvinných tubulárních buněk zajišťujících zpětné vstřebávání glukózy. Také může být příznakem autosomálně recesivního onemocnění, ale častěji se vyskytuje např. při zánětlivém či toxickém poškození ledvin, které postihuje funkci proximálního tubulu.

Metody stanovení glykosurie

Ke stanovení glykosurie je možno použít testovací proužky nebo nespecifické chemické reakce.

Nespecifické chemické reakce se zakládají na na redukčních vlastnostech monosacharidů. Benedictova a Fehlingova zkouška využívá nespecifické redukce chelátového komplexu s tartarátem na Cu1+ nebo s citrátem. U Nylanderovy zkoušky je za přítomnosti redukujících látek redukován dusičnan-oxid bismutitý BiNO3(O) na kovový černý bismut. Tyto reakce jsou přítomný nejen u glukózy, ale i u dalších redukujících sacharidů, nebo například u látek s redukčními vlastnostmi (např. kyselina askorbová). Ve vyšetřované moči nesmí být přítomny bílkoviny.

Diagnostické proužky pro průkaz přítomnosti glukózy v moči se zakládají na principu enzymových reakcí s peroxidázou a glukózaoxidázou. D-glukóza je za pomoci glukózaoxidázy oxidována kyslíkem a vyvíjí se peroxid vosíku a D-glukono-1,5-lakton. Světle žluté zabarvení reakční plošky se při pozitivním výsledku změní na modrozelené. Test je charakteristický jen pro D-glukózu, jiné cukry žádnou pozitivní reakci neposkytují.

Avšak příliš vysoké koncentrace redukujících látek, kterou je např. kyselina askorbová vznik zbarvení zpomalují a mohou vést ke klamným nižším výsledkům. Proto je v takovýchto případech doporučováno opakovat analýzu nejméně za 10 hodin po vysazení vitaminu C. Naopak falešné pozitivní výsledky může způsobit přítomnost oxidačnícn činidel nebo substrátu peroxidázy v odběrové nádobě. Stanovení glukózy v moči je třeba provést rychle, aby se zabránilo kontaminaci bakteriemi, anebo uchovávat moč při 4 °C.

Pokud je glykosurie pozitivní, je nutné vyšetření glykémie na lačno.

Selfmonitoring glykosurie (přítomnosti glukózy v moči)

Provádí se ponořením testovacího proužku do vzorku moči.
Hodnocení výsledku analýzy je semikvantitativní. Světle žluté zabarvení proužku se mění podle koncentrace glukózy v moči, může být také nazelenavé až zelenomodré. Intenzita zabarvení má čtyři stupně.

Nevýhody: 
-  nemusí přesně odpovídat glykémii
-  dle glykosurie se nedá určit hypoglykémie
-  stanovení je jen orientační, nelze jej použít k diagnóze DM ani k úpravě léčby
-  u každého jedince se mírně různí renální práh, co je hodnota glykémie, kdy glukóza přechází do moči
-  řada látek ovlivňuje správný výsledek
 -  například při vysokých hladinách vitamínu C (kyselina askorbová) dochází ke stanovení klamně nižších výsledků
-  u poškození ledvinných tubulárních buněk se glukóza vylučuje do moče v mnohem nižších hodnotách

Výhody:
-  neinvazivní vyšetřovací metoda
-  levná metoda vyšetření

Autor: Lenka Klabochová

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování