Uroflowmetrie

Uroflowmetrie je základní neinvazivní urodynamická metoda sloužící k diagnostice poruch vyprazdňování moči. Pomocí této metody se posuzuje průběh močení, který zahrnuje rychlost a množství odtoku moči a jak dlouho močení trvá.

diagnostika poruch vyprazdňování moči

Týká se části těla

Jedná se pouze o ambulantní vyšetření, které pacienta nijak nezatěžuje a nejsou zapotřebí ani žádná speciální opatření.

Tímto vyšetřením lze však zjistit, jak fungují močové cesty. Změřením a porovnáním průměrného a maximálního průtoku moči vývodnými močovými cestami může uroflowmetrie upozornit na případnou překážku v močových cestách, jako je například zvětšená prostata u mužů.

Cílem uroflowmetrie je zhodnocení fungování vývodných močových cest a stanovení vhodné léčby.

Kdy se uroflowmetrie doporučuje?

Doporučení k tomuto vyšetření uděluje buď obvodní lékař, nebo urolog. Anamnéza pacienta je před vykonáním samotné uroflowmetrie doplněna ještě o další vyšetření, jako je např. vyloučení infekce močových cest.

Hlavním důvodem pro indikaci této metody je porucha odtoku moči z močového měchýře.

Konkrétně se může jednat o tzv. močovou inkontinenci, při které moč z močového měchýře samovolně odtéká, a ke které dochází nejčastěji u žen. Příčinou mohou být různá onemocnění, časté porody, užívané léky, typ zaměstnání apod. Opakem močové inkontinence je tzv. močová retence, kdy je moč zadržována v močovém měchýři, protože z nějakého důvodu nemůže močovou trubicí normálně odtékat. Příčinou této situace bývá zpravidla zúžení nebo dokonce uzávěr močové trubice například nádorem či jiným onemocněním.  

Průběh uroflowmetrie

Pacient se řádně naplněným močovým měchýřem se vymočí do speciální toalety -  uroflowmetru (průtokoměru). Součástí této toalety je rotující disk, na nějž dopadá proud moči. Tento disk se proudem dopadající moči zpomalí a změny otáčení jsou zaznamenávány jako křivka, kterou lékař následně vyhodnotí a tak získá údaje o rychlosti močení a o průměrném a maximálním průtoku moči dolními močovými cestami.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování